Ghid de navigare

iulie 31, 2008

Pentru vizionarea tuturor fişierelor din această pagină internet, vă rugăm să accesaţi rubricile „Categories” şi „Archives”.


Către

Preşedintele Academiei Române

Prezidiul Academiei Române

Filiala Iaşi a Academiei Române

Iaşi, 22.07.2008

Excelenţe,

Recurgem la această cale pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere faţă de scrisoarea trimisă de către conducerea Academiei Române pe adresa Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi pe data de 15 iulie a. c., mulţumindu-vă, totodată, pentru încercările de a se găsi soluţii la situaţia de criză din centrul nostru de cercetare. Având însă în vedere faptul că unele dintre analizele şi concluziile cuprinse în respectiva scrisoarea nu au la bază, după părerea noastră, o informare corectă asupra situaţiei reale, suntem obligaţi să vă aducem la cunoştinţă următoarele.

În adresa Dumneavoastră se afirmă de pildă că reintrarea în normalitate a activităţilor Institutului este pusă în pericol de „metodele noastre neacademice”, invocate în acest sens fiind „lipsa ordinii şi disciplinei instituţionale”, a „respectului ierarhic”, la fel ca şi „recurgerea la presă”, la „ameninţările cu greva” şi la „procese”. Lăsând la o parte aceste formulări care lasă loc suficient pentru interpretări şi dincolo de faptul că noi considerăm absolut firesc dreptul opiniei publice de a fi informată despre situaţia dintr-o instituţie finanţată de la bugetul de stat, la fel ca şi dreptul salariaţilor de a recurge la grevă şi justiţie, ţinem să precizăm din nou faptul că am apelat la aceste mijloace abia după ce am epuizat toate posibilităţile de a o obţine o deblocare a conflictului de la Institutul nostru, cu respectarea strictă a literei şi spiritului legii, a demnităţii personale şi profesionale a tuturor cercetătorilor.

În nenumărate memorii şi scrisori deschise trimise după 27 martie 2007 pe adresa conducerii Academiei Române, a Filialei Iaşi, a membrilor corpului academic – la care nu am primit de altfel nici un răspuns –, am atras atenţia asupra unor grave deficienţe de la Institutul nostru. Fără a intra aici în detalii, reamintim faptul că de mai mulţi ani se impune o reorganizare a departamentelor de cercetare, care funcţionează fără o conducere legal aleasă, că nu există un regulament de funcţionare a Institutului şi fişe ale postului, chiar dacă legea impune cât se poate de clar acest lucru iar o adresă din 20.12.2007 a Inspectoratului Teritorial de Muncă din judeţul Iaşi a cerut în termeni imperativi remedierea acestei abateri grave, că actul administrativ se desfăşoară fără minima transparenţa necesară, că activitatea Consiliului Ştiinţific este în continuare blocată, că nu este asigurat accesul neîngrădit al cercetătorilor la dotările, infrastructura şi spaţiile Institutului, că nu există o pagină internet, că situaţia revistelor şi a seriilor tematice este tot mai incertă, că au fost practic anulate colaborările internaţionale construite cu mult efort în ultimul deceniu, că cercetătorii cu grade superioare nu îşi asumă, cu unele excepţii, proiecte care i-ar cuprinde şi pe colegii aflaţi la început de carieră, că prin politica de personal din ultimii ani a fost discriminată o anume parte a corpului de cercetători.

În continuare, vom insista asupra a două aspecte menţionate şi în scrisoarea conducerii Academiei.

Politica de personal şi salarizarea cercetătorilor. În scrisoarea Dumneavoastră se spune că la nivelul direcţiunii au fost luate „toate măsurile” pentru promovarea tinerilor. Din păcate, nu este pentru prima dată când se fac promisiuni fără acoperire. În luna mai a. c. au fost chiar anunţate concursuri pentru mai multe posturi, fără ca aceste avansări să fie posibile în statele de funcţii şi fără acordul explicit al conducerii Filialei Iaşi. Nici cele trei promovări recente nu au avut deloc darul de a reduce din presiunea care există la nivelul posturilor inferioare şi de mijloc. În acest sens, ne permitem să vă reamintim faptul că pe „lista de aşteptare” se numără mai ales cercetători care şi-au susţinut tezele de doctorat şi au obţinut deja rezultate ştiinţifice validate de comunitatea academică. Tocmai pentru că deblocarea promovării tinerilor nu mai poate fi amânată şi pentru că la nivelul aparatului administrativ şi economic al Filiale Iaşi ni s-a spus în repetate rânduri că promovările depind direct de eliberarea unor posturi în interiorul Institutului, adică de pensionarea colegilor care au depăşit demult vârsta prevăzută prin lege, am cerut ca şi în cadrul Academiei Române să fie aplicate aceleaşi reguli care funcţionează în universităţi şi în majoritatea celorlalte instituţii finanţate din bani publici. În acelaşi cadru, suntem obligaţi să readucem în discuţie discrepanţele salariale dintre cercetătorii tineri şi cei cu grade superioare, diferenţe care, la Institutul nostru, nu se regăsesc întotdeauna în rezultatele raportate anual. Astfel, pentru anul 2007, există mai multe situaţii când cercetători tineri au acumulat prin publicaţii şi participări la reuniuni ştiinţifice peste o sută de puncte, în timp ce unii colegi cu gradele ştiinţifice 1 sau 2, de două sau chiar trei ori mai puţin. Semnificativă în acest sens ni se pare comparaţia dintre domnul dr. Dorin Dobrincu (cs III), al cărui bilanţ ştiinţific pentru anul 2007 este de peste 140 puncte, şi domnul dr. Gabriel Bădărău (cs II) cu doar 10 puncte, adică două articole apărute în publicaţii locale. De observat, că pentru anul 2008, domnul dr. Gabriel Bădărău a obţinut prelungirea unei ½ de normă, fără avizul Consiliului Ştiinţific, în timp ce domnului dr. Dorin Dobrincu i-a fost refuzat acest lucru.

Situaţia Consiliului Ştiinţific. Chiar dacă acesta s-a întrunit de trei ori, la nivelul conducerii Institutului se încearcă o deplasare a raportului de forţe în favoarea membrilor care nu au fost aleşi de către Adunarea Generală, la fel ca şi o diminuare a prerogativelor Consiliului prevăzute clar prin Statutul Academiei Române şi Regulamentul cadru de funcţionare a institutelor din subordonarea Academiei. Punctual, obiecţia noastră faţă de prezenţa în Consiliu a patru membri din afara Institutului a fost complet ignorată, în condiţiile în care normele actuale în vigoare vorbesc cât se poate de clar de posibilitatea lărgirii componenţei acestuia cu maxim doi membri externi. De asemenea, printr-o dispoziţie a directorului Institutului, unul dintre membrii aleşi în Consiliu, domnul dr. Dorin Dorbrincu, aflat în prezent prin detaşare la conducerea Arhivelor Naţionale, nu este invitat la şedinţe. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, ordinea de zi a şedinţelor de Consiliu este formulată în aşa fel încât să facă imposibilă discutarea oricăror probleme ce pot provoca un anume disconfort conducerii. O dovadă în acest sens este chiar ultima şedinţă, din 3 iulie 2007, la care au fost discutate fişele individuale de activitate a cercetătorilor pentru anul 2007.

Cu ocazia Adunării extraordinare a membrilor Institutului din 21 iulie a. c. am aflat că despre respectiva şedinţă a Consiliului Ştiinţific direcţiunea a elaborat chiar un raport special, care a fost discutat de către Prezidiul Academiei Române şi a stat la baza scrisorii din 15 iulie a. c. Din păcate, solicitările noastre repetate de a ni se pune la dispoziţie o copie a respectivului raport au fost până în prezent ignorate, fapt care ne face să constatăm că transparenţa nu este una dintre priorităţile actualei conduceri a Institutului şi să credem că unele dintre afirmaţiile de acolo sunt cel puţin inexacte. Credem, de aceea, că pentru o corectă informare a membrilor Academiei Române şi, în consecinţă, pentru o rezolvare echitabilă a diferendului de la Institutul „A. D. Xenopol” se cuvine a fi cunoscut şi punctul nostru de vedere.

Dorim să vă asigurăm, Excelenţe, de deplina noastră consideraţie.

Liviu Brătescu Mihai Chiper Adrian Cioflâncă Dorin Dobrincu

Alexandru Istrate Cătălina Mihalache Andi-Emanuel Mihalache Paul Nistor

Leonidas Rados Flavius Solomon

9 iulie 2008

COMUNICAT DE PRESĂ

Dorim să atragem din nou atenţia opiniei publice asupra situaţiei de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, unde continuă blocajul intervenit acum un an şi trei luni, ca urmare a comportamentului discreţionar al directorului Alexandru Zub. Nici una dintre problemele care au stat la baza conflictului apărut între o parte dintre cercetătorii Institutului şi conducere nu a fost rezolvată. Singurul pas înainte a fost recunoaşterea de către Biroul Prezidiului Academiei Române a Consiliului Ştiinţific ales pe 27 martie 2007, dar măsura a fost denaturată printr-o inginerie administrativă a Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, unde preşedinte este tot domnul Alexandru Zub, prin care în Consiliu au fost numiţi – prin încălcarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a institutelor din subordinea Academiei – patru membri externi noi, pentru a asigura o majoritate confortabilă conducerii Institutului în acest for decizional. Tot în scopul consolidării poziţiei directorului Alexandru Zub, a fost înfiinţat un post de director adjunct, care, conform reglementărilor Academiei, nu îşi găseşte justificarea în actuala formulă de funcţionare a Institutului nostru.

Directorul Alexandru Zub nu a rezolvat nici una din problemele semnalate, fiind mai mult preocupat să pună la cale pedepsirea protestatarilor. Institutul funcţionează în continuare fără o strategie ştiinţifică, nu are legături temeinice cu instituţii de profil din ţară şi străinătate, departamentele de cercetare sunt dezorganizate şi nu au şefi desemnaţi legal, revistele Institutului stau sub semnul incertitudinii, evaluarea personalului se face superficial şi fără obiectivitate, promovările depind într-o mai mare măsură de decizii administrative şi de capriciile conducerii decât de criteriile de performanţă, pensionabilii iau în continuare salariu fără să fi primit avizul de continuare a activităţii cerut de lege de la Consiliul Ştiinţific, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, afiliată Institutului, riscă să fie desfiinţată etc.

Toate aceste motive ne determină încă o dată să cerem demisia domnului Alexandru Zub din funcţia de director al Institutului de Istorie. Reamintim că o solicitare similară am făcut şi în decembrie 2007, când, printr-o scrisoare deschisă, am enumerat motivele pentru care domnul Alexandru Zub nu merită a mai fi directorul Institutului: comportamentul agresiv şi calomnios la adresa cercetătorilor, perpetuarea stării de ilegalitate şi ignorarea normelor care reglementează activitatea de cercetare, neîndeplinirea obligaţiilor manageriale şi ştiinţifice asociate funcţiei de director al Institutului.

În nenumărate intervenţii de presă, domnul Alexandru Zub şi apropiaţii săi au sugerat că revolta din Institut s-ar datora faptului că tinerii nu fac faţă exigenţelor Academiei. De curând, evaluarea activităţii individuale pe anul 2007 a arătat că lucrurile stau cu totul altfel. Fişele de evaluare dovesc fără putinţă de tăgadă că tineri cu grade inferioare şi prost plătite au reuşit punctaje de 2-3 ori mai mari decât unii cercetători cu grade superioare, remuneraţi cu salarii de vis! Această realitate nu determină însă o politică de personal adecvată lipsei de bani de care se plânge Academia. Dimpotrivă, cercetători septuagenari deja prelungiţi în activitate de 4-5 ani vor fi menţinuţi mai departe în virtutea solidarităţii de generaţie. Nu se dă aşadar nici o şansă celor care prin realizările de până acum ar merita promovaţi cu 1-2 gradaţii. S-a ajuns astfel ca tineri cercetători cu titlul de doctor să câştige doar 1.000-1.300 lei, în timp ce colegii pensionabili au retribuţii de şase-şapte mii de lei pe lună.

Solicităm Academiei să nu mai ignore această situaţie scandaloasă şi adopte măsurile necesare pentru eradicarea anomaliilor mai sus prezentate.

Semnează

Liviu Brătescu

Mihai Chiper

Adrian Cioflâncă

Dorin Dobrincu

Alexandru Istrate

Cătălina Mihalache

Andi-Emanuel Mihalache

Paul Nistor

Leonidas Rados

Flavius Solomon

Fişele individuale de activitate ale cercetătorilor de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” pe anul 2007. Alcătuite pe propria răspundere a cercetătorilor.

Gabriel Bădărău, csII, doctor, ½ normă

Tema de plan: Organizarea serviciilor diplomatice naţionale şi a ministerului de specialitate (1862-1914), scadentă la 31 decembrie 2008

Tipărituri:

a. volume apărute –

b. volume sub tipar: Condica lui Constantin Mavrocordat (ediţie critică), la Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi.

c. studii apărute:

1. Din istoria învăţământului în Moldova până la înfiinţarea Universităţii ieşene, în vol. Universitatea „AL.I. Cuza” de la modelul francez la modelul Bolognia, (coord. Gh. Iacob), 2 vol, Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2007

2. Regulamentele Organice – primele constituţii ale Moldovei şi Tării Româneşti, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, tomul LI, Iaşi, 2005

d. studii sub tipar –

Granturi:

Comunicări:

Deplasări peste hotare

Distincţii: membru al Colegiului de Redacţie al „Revistei de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale”, Academia Română, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (4 nr. pe an).


fişă individuală

Liviu Brătescu, cercetător ştiinţific, doctor

Tema de plan: România şi noua fază a chestiunii orientale (1866-1878), scadentă la 31 decembrie 2007

Tipărituri:

a. volume apărute: Conservatorismul românesc: Personalităţi, tendinţe şi guvernări, „Xenopoliana”, I-IV, 2007

b. volume sub tipar:

c. studii apărute:

1. Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare. Ritualuri, nostalgii, polemici(1883), în „Xenopoliana”. Ritualuri politice în România modernă, editori Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, XIV, 2006, 1-4, p. 119-142.

2. Guvernarea liberal-radicală( 1867-1868) – o guvernare sub stare de asediu, în Acta Moldaviae Meridionalis, publicaţie a Muzeului de Istorie Vaslui, XXIV-XXVII, vol. I-II, 2004-2006, p. 281-295

3. „Chestiunea” Dunării – o problemă pe agenda clasei politice româneşti (1878-1888), în Acta Moldaviae Septentrionalis, publicaţie a Muzeului de Istorie Botoşani, V-VI, 2006-2007.

4. Activitatea politico-diplomatică a lui I.C. Brătianu în ultimii ani ai marii guvernări liberale (1884-1888) în „Studia Universitatis Cibiensis“, seria Historica, vol. III, Sibiu, 2007

5. Liberali şi conservatori la jumătatea secolului al XIX-lea, în „Xenopoliana”. Conservatorismul românesc: Personalităţi tendinţe şi guvernări”, I-IV, 2007

6. Politica externă a guvernelor conservatoare si critica grupărilor liberale, în volumul „Lumea de ieri .Lumea de mâine”, Editura Pim , Iaşi, 2007

7. Învăţământul juridic în Principatele Române( 1859-1866). Origini, evoluţie şi cariere universitare” , în Studii în Istoria Universităţii, Iaşi, 2007

d. studii sub tipar: –

Granturi:

1. Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească : instituţii, actori şi strategii ( sec.XIX-XX), grant CNCSIS 1472, coordonat de dr. Dumitru Ivănescu.

2. Personalul universitar din România. Studiu de caz – Universitatea din Iaşi (1860-1947), grant CNCSIS, coordonat de conf. dr. Florea Ioncioaia

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. V. Gh. Morţun, Destine şi proiecte politice, la Muzeul de Istorie Roman, 30 martie 2007

2. Contextul intern şi internaţional al Proclamării independenţei României, la Muzeul de Istorie Roman, 9 mai 2007

3. Putere şi opoziţie în România ( 1876-1888), la simpozionul naţional organizat de Muzeul de Istorie Roman, 25-27 septembrie 2007

4. Problema Dunării pe agenda clasei politice româneşti (1878-1883), la simpozionul naţional organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 3-5 octombrie 2007

5. 8 noiembrie 1945. Solidarităţi şi divorţuri politice, comunicare susţinută în cadrul dezbaterilor periodice organizate de Mişcarea pentru Regatul României, Iaşi, 8 noiembrie 2007.

6. Organizator şi iniţiator împreună cu reprezentanţi ai T.N.L. Iaşi a şcolii politice D.A. Sturdza, ediţia a II-a şi susţinător al prelegerii D. A. Sturdza. Un lider politic european, Iaşi, 11 noiembrie 2007.

7. România la 1870-1871 : Monarhie sau Republică?, la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 23-24 noiembrie 2007.

8. Monarhia, factor de echilibru în timpul primului război mondial, la simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Roman, 1 decembrie 2007

9. Politica externă a guvernului Lascăr Catargiu şi critica grupărilor liberale, la simpozionul „Rivalităţi, crize şi metamorfoze în relaţiile internaţionale. De la Europa concertului european de putere la terorismul contemporan”, Iaşi, 11 decembrie 2007

la manifestări internaţionale:

1. Activitatea politico-diplomatică a lui I.C. Brătianu în ultimii ani ai guvernării liberale ( 1884-1888), la Fifth international congress on romanian studies, organizat de The society for romanian studies, Constanţa, 25-28 iunie 2007.

2. Politica externă a României ( 1866-1877), la conferinţa „Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate” Chişinău, 26-27 octombrie 2007

Deplasări peste hotare: Chişinău, Rep. Moldova, 26-27 octombrie 2007, la conferinţa Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate

Doctorat: Specializarea Istoria modernă a Românie. A primit titlul de doctor în cursul anului 2007.


fişă individuală

Viorel Butnariu, csI, doctor în istorie

Tema de plan:

1. Repertoriul numismatic medieval românesc. Partea a II-a. 1775-1821, scadentă la 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. volume apărute: Monnaies et parures du Musée Départemental “Ştefan cel Mare” de VasluiCORPUS NUMMORUM MOLDAVIÆ III, Panfilius, Iaşi, 2007, 168 p.

b. volume sub tipar :

1. Monnaies et parures du Complexe de Musées Bucovina de SuceavaCORPUS NUMMORUM MOLDAVIÆ I, 180 p.

c. studii apărute –

d. studii sub tipar : –

Granturi: –

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Date noi despre politica monetară a lui Ştefan Báthory (1571-1586), 50 de ani de muzeografie băcăuană, 18-19 mai 2007, Complexul muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

2. CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE, a 40-a sesiune ştiinţifică “Pontica 2007”, 3-5 octombrie 2007, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

3. Dezbatere ocazionată de apariţia volumului Monnaies et parures du Musée Départemental “Ştefan cel Mare” de VasluiCORPUS NUMMORUM MOLDAVIÆ III, Panfilius, Iaşi, 2007, 168 p., 1 noiembrie 2007, Biblioteca Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi.

Deplasări peste hotare

Distincţii:

1. Expert în domeniul “bunuri arheologice şi istoric-documentare: numismatică” (Atestat nr. 79 din 05.03.2003, Ministerul Culturii şi Cultelor).

2. Coordonator şi redactor la colecţia Corpus Nummorum Moldavie (din 2001).

3. Redactor la Strabon. Bulletin d’information historique

4. „Diplomă de Recunoştinţă” acordată de Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţare, iunie 2004, Piatra Neamţ.

5. Premiul «Gheorghe Bariţiu » al Academiei Române pentru lucrarea Transilvania în relaţiile internaţionale. Interferenţe politice şi monetare (1526-1714), Junimea, Iaşi, 2004, 408 pg. Dat la 19 decembrie 2006.

6. „Diplomă de excelenţă” acordată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului din Bacău (1957-2007), 18 mai 2007, Bacău


fişă individuală

Mihai-Ştefan Ceauşu, csI, doctor în istorie

Tema de plan: Opinie publică, politică şi societate în Bucovina la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, scadentă la 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute

1. Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele XIV-XVIII. Inventar de documente, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007, 340 p. (în colaborare cu Marius Chelcu)

b. Volume sub tipar

1. Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balş. 1756-1832. Omul şi epoca sa, la Editura Junimea, Iaşi

c. Studii apărute:

1. Austria şi Sud-Estul Europei în perioada războiului Crimeii, în vol.: Dumitru Ivănescu, Dumitru Vitcu (ed.), Congresul de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicaţii româneşti, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 37-46. ISBN 937-37-1227-2

2. Legături interuniversitare Cernăuţi-Iaşi, în vol.: Gheorghe Iacob (coord.), Universitatea din Iaşi. De la modelul francez la sistemul Bologna, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007, p. 363-376. ISBN 978-973-703-259-1

3. Obţinerea autonomiei Bucovinei în dezbaterea elitei multietnice provinciale. 1848-1861, în „Analele Bucovinei”, an XIII, nr.1/2006, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, p.39-54. ISSN 1221 – 9975 (2007)

4. Evoluţia populaţiei evreieşti urbane din Bucovina în a doua jumătate a secolului XIX. Cazul oraşului Rădăuţi, în “Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, coordonatori: dr. Silviu Sanie, dr. Dumitru Vitcu, t. X, Editura Hasefer, Bucureşti 2007, p. 35-46; ISSN 1224-8789;

5. Die Bukowiner Rumänen zwischen 1914-1918: vom Loyalismus zum Irredentismus, în “Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, t. XLIII-XLIV, 2006-2007, Editura Academiei Române, Iaşi, p. 139-150

d. Studii sub tipar:

1. Die Josephinischen Umgestaltungen in der Bukowina, în volumul: Échecs et réussites du Joséphisme/ Josephinismus – Eine Bilanz, editat de Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts şi Universitatea din Viena

2. Evoluţia partidelor si grupărilor politice germane din Bucovina în primele doua decenii ale secolului XX, în volumul: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, editat de Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Sibiu

3. Raimund Friedrich Kaindl, de la Universitatea din Cernăuţi la cea din Graz, în “Glasul Bucovinei”, Cernăuţi.

4. Die Presse und das politische Leben in Bukowina am Anfang des XX. Jahrhunderts. Der Fall der Zeitschrift „die Wahrheit“, în volumul cuprinzând lucrările Simpozionului internaţional „Deutschsprachigen Öffentlichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848-1948)“, Universitatea „Al I. Cuza“, Iaşi

Granturi: 1. Grant al Academiei Române cu titlul: Stat, societate, individ în perioada construcţiei naţionale, conducător de grant, prof. dr. D. Vitcu (2007-2008).

Comunicări:

la manifestări ştiinţifice internaţionale:

1. Raimund Friedrich Kaindl, de la Universitatea din Cernăuţi la cea din Graz, la Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema: Kaindlische Lesungen, organizată de Universitatea din Cernăuţi, Centrul de Studii Bucovina din Cernăuţi, şi Österreichischen Kooperation din Viena, la Cernăuţi, Ucraina, 16-17 mai 2007.

2. Structura socială a elitei politice româneşti din Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la a XV-a ediţie a Sesiunii ştiinţifice internaţională cu tema „Integrare europeană”, organizată de Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 26 mai 2007

la manifestări ştiinţifice naţionale:

1. Austria şi unirea Principatelor Române, la Simpozionul naţional „24 ianuarie 1859, ziua cea mare a veacului”, organizat de Muzeul Unirii, Universitatea „Al. I. Cuza”, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 24 ianuarie 2007.

2. România şi Tratatul de pace cu Austria din 1919, la Simpozionul naţional „Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale”, organizat de Universitatea „Petre Andrei”, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” şi Fundaţia Academică „Petre Andrei” , Iaşi, 29 iunie 2007.

3. Activitatea lui Constantin Hurmuzachi în Adunarea ad-hoc a Moldovei, la Simpozionul naţional „150 de ani de la alegerea Adunărilor ad-hoc în Principatele Române. 1857-2007”, organizat de Complexul Naţional Muzeal Moldova, Muzeul Unirii, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 16 noiembrie 2007.

Deplasări peste hotare:

1. Ucraina, Cernăuţi, 16-17 mai 2007, participare la Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema: Kaindlische Lesungen, organizată de Universitatea din Cernăuţi, Centrul de Studii Bucovina din Cernăuţi, şi Österreichischen Kooperation din Viena.

Conducător de doctoranzi prin Academia Română, începând cu iulie 2004, 11 doctoranzi

Distincţii: Membru în comitetul editorial al „Anuarului Institutului de Istorie A. D. Xenopol”

Premii: Premiul Academiei Române pe anul 2004.


fişă individuală

Marius Constantin Chelcu, cercetător ştiinţific, doctorand

Tema de plan:

1. Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. IX (1595-1598), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute

1. Mihai Ştefan Ceauşu, Marius Chelcu, Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele XIV–XVIII. Inventar de documente, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 323 p.

2. Statisticile populaţiei Moldovei. Ţinutul Bacău, ocolul Trotuş (1832), Iaşi, Editura Junimea, 2007

b. Volume sub tipar: Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. IV (1505–1525), întocmit de I. Caproşu şi Marius Chelcu, sub tipar la Editura Academiei, 625p.

c. Studii apărute: –

d. Studii sub tipar

1. Oraşul Iaşi. Catagrafia locuitorilor evrei din anul 1851 (II), în „Revista de istorie socială”, 120 p.

Note bibliografice

1. Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, volumul XXXVII (1652), întocmit de Violeta Barbu, † Constantin Bălan, Florina Manuela Constantin, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 459 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXV, 2007.

2. Dan Floareş, Fortificaţiile Ţării Moldovei din secolele XIV – XVII, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 357 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXV, 2007.

Granturi:

1. Grant CNCSIS, cu tema: Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile răsăritene în secolele XIV–XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia); director de proiect: conf. dr. Petronel Zahariuc.

2. Grant CNCSIS, cu tema: Oraşul românesc între Orient şi Occident. O perspectivă istorică asupra fenomenului urban în condiţiile integrării României în Europa (secolele XVII–XX); director de proiect: lector. dr. Laurenţiu Rădvan

Comunicări: –

Deplasări peste hotare –

Doctorat: Specializarea Istoria medie a românilor: a susţinut toate examenele şi referatele


fişă individuală

Cătălina-Elena Chelcu, cercetător ştiinţific, doctorand

Tema de plan:

1. Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. IX (1595-1598), scadentă 31 decembrie 2008

Tipărituri:

a. Volume apărute: Statisticile populaţiei Moldovei. Ţinutul Bacău, ocolul Tazlăul Sărat (1832), Iaşi, Editura Junimea, 2007

b. Volume depuse la tipar : –

c. Studii apărute:

1. O biserică din secolul XVII: Sfântul Ioan Zlataust, în vol. Monumentul, 8, volum îngrijit de Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian Valeriu Lefter, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice Axis, 2007, p. 27-33.

2. Manuscrise şi tipărituri în epoca lui Vasile Lupu. Câteva observaţii asupra unui proiect cultural, în vol. In medias res. Studii de istorie culturală, editat de Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 375-387.

Note bibliografice

1. Ion Toderaşcu (coordonator), Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Gheorghe Iutiş, Liviu Pilat, Gerd Franck, Etnie şi confesiune în Moldova medievală, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 265 p., în Studii şi materiale de istorie medie, XXV, 2007.

2. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, vol. XXXIII (1648), întocmit de Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea Iancu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 517 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXV, 2007

d. Studii sub tipar: –

Granturi:

1. Grantul cu tema Relaţiile dintre ţările române şi Bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), director de proiect: conf. dr. Petronel Zahariuc

Comunicări:

Deplasări peste hotare –

Doctorat: Specializarea Istoria culturii. Istoriografie: a susţinut toate examenele şi toate referatele


fişă individuală

Mihai Chiper, asistent cercetare, doctorand

Tema de plan: Onoare, prestigiu şi statut simbolic în perioada 1848-1918: cazul românesc, scadentă la 30 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute: Xenopoliana, I, 2007, Conservatorismul românesc. Personalităţi, guvernări şi tendinţe

b. Volume depuse la tipar –

c. Studii apărute:

1. Patria ingrată. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, în volumul Murire şi moarte în România secolelor XIX-XX, coord. Corina Rotar şi Marius Rotar, Cluj –Napoca, Editura Accent, p. 45-66

2. Un bilanţ conservator a 50 de ani de paşoptism, în Xenopoliana, I, 2007, Conservatorismul românesc: Personalităţi, tendinţe şi guvernări

d. Studii sub tipar:

1. Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi şi înfiinţarea facultăţii de medicină din Iaşi, pentru volumul Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Universitatea din Iaşi(1860-1950)

2. Un bilanţ conservator a 50 de ani de paşoptism, în „Xenopoliana“, I, 2007, Conservatorismul românesc: Personalităţi, tendinţe şi guvernări.

3. Competiţia sărbătorilor politice în a doua jumătate a secolului XIX

4. Onoare şi posteritate. Un dialog prezent-viitor asupra relaţiilor sociale în modernitatea românească

Granturi:

1. Grant CNCSIS, Tip TD nr. 224/2007, Paşoptismul în cultura română. Memoria revoluţionară în a doua jumătate a secolului XIX, director de proiect

2. Grant CNCSIS 1472, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii, director de proiect dr. Dumitru Ivănescu

3. Grant CNCSIS cod 1466, Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz. Universitatea din Iaşi(1860-1950), director de proiect conf. dr. Florea Ioncioaia.

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Patria ingrată. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, la simpozionul naţional “Murire şi moarte în România secolelor XIX-XX”, Alba Iulia, 11-12 octombrie

la manifestări internaţionale:

1. Codul onoarei, prestigiu şi statut social în România (secolul XIX), la Fifth International congress on Romanian studies, Constanţa, 25-28 iunie

Deplasări peste hotare

Doctorat: Specializarea Istoria modernă a României, înmatriculat 1 nov. 2002, a susţinut examenele şi referatele

fişă individuală

Veniamin Ciobanu, csI, doctor în istorie

Tema de plan: Primul război mondial, epilog al problemei orientale ca problemă europeană (1856-1923), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Evoluţii politice în Europa Centrală şi de Est (1774-1814), Editura Junimea, Iaşi, 2007, 250 p.

b. Volume sub tipar:

1. Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question. Volume VI: English and Suedish, Diplomatic Reports, 1792-1814 (în colab.), Editura Junimea, Iaşi

c. Studii apărute:

1. Moldova în raporturile politice polono-otomane şi Movileştii (1621-1634) (Moldova in the polish-otomanish political relations and the Movileştii), în vol. “Polacy i Rumuni a historyczne i kulturalne dzedzistwo Europy”, Suceava, 2007, p. 174-180.

2. L’étranger dans l’imaginaire roumain au carreufour du XVIIe et du XVIIIe siècles, în vol. “Informations et l’imaginaire. Image roumaine sur la Pologne et image polonaise du Sud-Est Européen du XVIIe au XXe siècle”, Paru par le soin de Dan Berindei, Editura Academiei, Bucureşti, 2007, p. 35-47

d. Studii sub tipar

1. Mutaţii în configuraţia politică a Europei Centrale şi de Est între anii 1740 şi 1774, la “Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi, tom XLV, 2008;

2. Implications of the Crimean War in the juridical status of Romanian Principalities (1853-1856), pentru volumul “The Crimean War 1853-1856. Confrontation between different civilisations”. Institutul de Istorie al Academiei Polonze de Ştiinţe”, Varşovia.

3. Războiul pentru succesiunea la tronul Poloniei: cauze şi implicaţii asupra situaţiei politice din Europa Centrală şi de Est (1733-1737), pentru volumul “Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor româno-polone”, Uniunea polonezilor din România, Suceava.

Granturi:

1. Poziţia internaţională a Principatelor Române reflectată în surse documentare străine. Secolele XVIII-XIX (director de proiect);

2. Cooptat în echipa de cercetători pentru elaborarea proiectului internaţional, intitulat La guerre de Crimée 1853-1856. Une confrontation des civilisations diverses, coordonat de Institutul de Istorie al Academiei Poloneze de Ştiinţe, director de program Prof.dr. Jerzy W. Borejsza; durata proiectului 1.01. 2005 – 31. 12. 2007.

Comunicări:

la manifestări ştiinţifice naţionale:

1. Implicaţii ale “revoluţiei diplomatice” din anul 1756 asupra sistemului politic european, la Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, 17 mai 2007

la manifestări ştiinţifice internaţionale:

1. Europa centrală şi de Est între pacea de la Küciuk-Kainargi şi Convenţia de la Reichenbach (1774-1790), la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, organizată de Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi 26 mai 2007;

2. Războiul pentru succesiunea la tronul Poloniei: cauze şi implicaţii asupra situaţiei politice din Europa Centrală şi de Est, la Simpozionul internaţional “Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române”, Suceava, 6-7 septembrie 2007;

3. Les relations roumano-polonaises de l’entre-deux-guerre refletées dans l’historiographie roumanie après 1989, la Colocviul Comisiei de Istorici Români şi Polonezi, Bialystok (Polonia), 20-21 septembrie 2007;

4. Implications of the Crimean War in the juridical status of the Romanian Principalities (1853-1856), la Conferinţa internaţională “The Crimean War 1853-1856. Confrontation between different civilisations”, Varşovia-Obory (Polonia), 3-4 octombrie 2007.

Conducător de doctorat: din anul 1990, în specialitatea Istoria relaţiilor internaţionale.

Deplasări peste hotare:

1. Polonia, 20-21 sep. şi 3-4 oct. 2007: la lucrările Comisiei de Istorie Româno-Polonă şi la conferinţa internaţională “The Crimean War 1853-1856. Confrontation between different civilisations”;

2. Anglia: 23.11-20.12.2007, cercetări în arhive şi biblioteci pentru completarea colecţiei Europe and the Port

Distincţii:

1. Membru în Comisia mixtă de istorie româno-polonă, secretarul părţii române

2. Expert evaluator al CNCSIS

3. Membru în Colegiul Ştiinţific al Anuarului Institutului de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi


fişă individuală

Adrian Mihai Cioflâncă, cercetător ştiinţific, doctorand

Tema de plan: Critica autocraţiei în perioada regulamentară. „Tiranie“, despotism“ şi „absolutism“ în discursul politic şi cultural românesc din prima jumătate a secolului XIX, scadentă 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. volume apărute:

1. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport Final, ediţie revăzută şi îmbunătăţită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 896 pp. (coautor)

2. In medias res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 600p. (în colaborare cu Andi Mihalache)

b. volume depuse la tipar

c. studii apărute:

1. Repere pentru o istorie a Uniunii Tineretului Comunist, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 527-548; versiunea în limba engleză a acestui articol va apărea în următorul număr al revistei „Studia Universitas Babeş-Bolyai”.

2. Pentru o genealogie culturală a modelului propagandistic comunist, în Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (eds.), In medias res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007.

3. Istorie şi justiţie. Un model german pentru „procesul comunismului”, în Ruxandra Cesereanu (ed.), Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească, Cluj, thematic issue of „Caietele Echinox”, vol. 13, Cluj, 2007, p. 121-132

4. studii sub tipar:

Granturi:

1. Din 2006, participant la proiectul internaţional pe 3 ani Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de Maria Todorova şi finanţat de Volkswagen Foundation.

2. Din 2007, titular al proiectului de cercetare pe doi ani cu tema Complicitate, indiferenţă şi solidaritate în timpul Holocaustului. Atitudini ale contemporanilor faţă de pogromurile din România, susţinut de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Comunicări:

la manifestări naţionale

1. Complicitate, indiferenţă şi solidaritate în timpul Holocaustului, comunicare susţinută la Sesiunea de Instruire pentru Profesori privind Predarea Problemei Holocaustului, organizată de Centrul de Studii Ebraistice Goldstein-Goren al Universităţii Bucureşti, Iaşi, 10.09.2007.

2. Rolul organizaţiilor de tineret în angrenajul totalitar comunist, prelegere susţinută în cadrul Şcolii de Vară de la Râmnicu Sărat, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în perioada 24-31 august 2007.

3. Preliminarii pentru o istorie a Uniunii Tineretului Comunist, comunicare susţinută la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Iaşi, 31.05.2007.

la manifestări internaţionale

1. Attitudes of Former Members of the Romanian Nomenklatura towards the Communist Past, comunicare susţinută la workshop-ul Remembering Communism. On Categories and Sources, organizat de Universitatea din Leipzig, la Schloss Blankensee/Berlin, în perioada 13-17 iunie 2007, în cadrul proiectului Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de prof. Maria Todorova şi finanţat de VolkswagenStiftung

2. Istorie şi justiţie. Un model german pentru „procesul comunismului”, comunicarea susţinută în cadrul simpozionului internaţional Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească, Cluj, 25-26 mai 2007, organizat de Centrul de Istorie a Imaginarului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai

Deplasări peste hotare

1. 13-17 iunie 2007, Schloss Blankensee/Berlin (Germania) – participare la workshop-ul Remembering Communism. On Categories and Sources, organizat de Universitatea din Leipzig, în cadrul proiectului Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de prof. Maria Todorova şi finanţat de Volkswagen Foundation. Am susţinut comunicarea Attitudes of Former Members of the Romanian Nomenklatura towards the Communist Past.

2. 10-13 iunie şi 1-6 decembrie 2007, Praga, Cehia – participarea la Reuniunile plenare ale Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

Doctorat: Specializarea Istoria modernă a României. A susţinut toate examenele şi toate referatele.

Distincţii:

1. Din 2007 – membru în Comisia Prezidenţiale Consultativă pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.

2. Din 2005 – expert în delegaţia României la The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, The Academic Working Group.

3. Din 2005 – membru fondator al Grupului de Dialog Social – filiala Iaşi.

4. Din 2003 – membru al board-ului editorial al “Romanian Journal of Political Science”.

Diverse:

1. Volume de documente:

Am predat documente din fondurile CC al PCR şi CC al UTC, aflate la ANIC, pentru două volume de documente anexă la Raportul Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care vor fi publicate în prima parte a anului 2008 la Editura Humanitas.

2. Activitate didactică

Din 2005, predau cursul „Istoriografia Holocaustului (şcoli, perspective teoretice)” la Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică de pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

3. Articole în reviste de cultură

Articole în revistele „22” şi „Idei în dialog”


fişă individuală

Dorin Dobrincu, c.s.III, doctor în istorie

Tema de plan: Raport public-privat în sistemul concentraţionar românesc (1948-1964), scadentă la 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport Final, ediţie revăzută şi îmbunătăţită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 896 pp. (coautor; coeditor împreună cu Vladimir Tismăneanu şi Cristian Vasile)

b. Volume sub tipar:

1. Peasants into Lumpen. The Process of Land Collectivization in Romania, 1949-1962 (Budapest, New York: CEU Press, în curs de apariţie 2006) (editor împreună cu Constantin Iordachi).

2. Listele morţii în arhivele Securităţii, 1945-1958 (Bucureşti, Editura Scriptorium, în curs de apariţie 2007) (editor)

3. Anexe ale Raportului Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, vol. I-II, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008 (coeditor împreună cu Mihnea Berindei şi Armand Goşu).

4. Supravieţuitorii. Decretele de eliberare a deţinuţilor politici din România (1962-1964), vol. I-IV, Iaşi, Editura Polirom, 2008 (coeditor împreună cu Andrei Muraru)

5. Rezistenţa armată anticomunistă din România, volum ilustrat, în ediţie bilingvă (română şi engleză), 2008 (împreună cu Cosmin Budeancă)

6. Radu R. Rosetti, Jurnal: 1920, 1932-1934, 1938-1943, Ediţie îngrijită, studiu introductive şi note de Ovidiu Buruiană şi Dorin Dobrincu, 2008

c. Studii apărute:

1. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea: grupul Ion Paragină (1948-1949)”, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop (eds.), Rezistenţa anticomunistă – cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 74-89.

2. „Rezistenţa armată anticomunistă din munţii României”, în Şcoala memoriei 2006. Prelegeri şi discuţii de la a IX-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet (10-17 iulie 2006), Editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, p. 240-272.

3. „Sarcini ale Securităţii pe linia cultelor (1949-1950)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II, nr. 1 (3), 2005, p. 228-237 (editor).

4. „Anticommunist Resistance Groups [Leon Şuşman, Simion Roşa, Leon Şuşman-Simion Roşa] in Central Transylvania – The Apuseni Mountains (1948-1957)”, în Revue Roumaine d’Histoire, vol. XLV, nos. 1-4, Janvier-Décembre 2006, pp. 245-265.

5. „Grupul de rezistenţă al colonelului Ion Uţă şi încercarea de constituire a “Blocului Naţional” în Banat (1947/1948-1949), în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, serie nouă, vol. V, 2006, p. 89-120.

6. „Grupuri „minore” din rezistenţa anticomunistă bucovineană (1948-1961)”, în Codrul Cosminului, nr. 12, 2006, p. 179-194.

7. „«Frontul Apărării Naţionale. Corpul de Haiduci» în luptă contra regimului comunist în sud-estul Munţilor Apuseni (1948-1952)”, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, vol. VII, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 140-182.

8. „Formaţiuni «minore» de rezistenţă anticomunistă şi fugari solitari din nordul Transilvaniei (1949-1958)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 10/I, 2006, p. 133-146.

9. „Rezistenţa armată anticomunistă în sud-estul Munţilor Apuseni”, I, în 22, nr. 876, 19-25 decembrie 2006, p. 13-14; II, nr. 877, 26 decembrie 2006-1 ianuarie 2007, p. 11-13.

10. „Nicolae Pop şi evreii”, în Observator Cultural, suplimentul Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească, nr. 120 (377), 21-27 iunie 2007, p. V.

11. „Rezistenţa armată anticomunistă din partea sud-estică a Munţilor Apuseni. Grupul Diamandi Ionescu sau “Muntele Băişorii” (1948-1950)”, în Memoria, nr. 58, 1/2007, pp. 146-152.

12. “Structuri militare ale «Guvernului Naţional Român» de la Viena (1944-1945)”, în Revista istorică, vol. XVIII, nr. 1-2, 2007, pp. 157-176.

d. Studii sub tipar:

1. „Rezistenţa armată anticomunistă şi rezistenţa greco-catolică în centrul Transilvaniei. Organizaţia “Partizanii Regelui Mihai – Armata Secretă” (1948-1950)”, în Biserică, Politică, Societate, vol. coordonat de Ovidiu Bozgan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.

2. „Organizaţii (mici) de rezistenţă anticomunistă în România anilor 1945-1947”, în volumul Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 – De la memoria colectivă la cercetarea istorică, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007.

3. „Formaţiuni „minore” de rezistenţă anticomunistă din Oltenia (1948-1952)”, în Omagiu profesorului Ioan Ciupercă, Iaşi, 2007, 14 pp.

4. „«Un balon minuscul»: «Mişcarea Naţională de Rezistenţă» (1945-1946)”, în Textele puterii, volum coordonat de Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 2006.

5. „Lupta deschisă cu regimul comunist în Banatul de munte. Grupurile de rezistenţă armată conduse de Spiru Blănaru, Petru Domăşneanu şi Gheorghe Ionescu (1948-1950)”, în Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, vol. II, 2005.

6. „Garda Albă” – o formaţiune de rezistenţă anticomunistă din estul Transilvaniei (1948-1949)”, în Pontes [Chişinău], vol. 2, 2005.

7. „Formaţiunile «minore»” de rezistenţă anticomunistă din Banat, 1947/1948-începutul anilor ’60”, în Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLIII, 2006.

8. „Collectivisation de l’agriculture et répression de la paysannerie en Roumanie (1949-1962)”, în Communisme [Paris, CNRS], 2006.

9. „Rezistenţa anticomunistă din Crişana (1948-1951)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Istorie, vol. pe 2006.

10. „Rezistenţa armată anticomunistă din Muntenia. Grupurile Dumitru Apostol, Nicolae Diaconescu, Constantin Hocic, Şerban-Drăgoi şi Şerban-Voican (1948-1957)”, în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. pe 2007.

11. „Istoriografie şi memorii concurente. Perspective asupra Pogromului de la Iaşi”, în Anuarul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, vol. I, 2006.

12. „Tragedii personale şi colective în rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Apuseni. Grupul Teodor Şuşman (1948-1957)”, în Revista de Istorie Socială, vol. X-XI, 2005-2006, 35 p.

13. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea. Organizaţia „Vlad Ţepeş II” (1949-1950)”, în Colloquium politicum, vol. 1/2006, 40 p.

14. „Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Făgăraş – versantul nordic. „Grupul carpatin făgărăşan”/grupul Ion Gavrilă (1949/1950-1955/1956)”, în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, vol. XLV, 2007, 53 pp.

15. „Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Făgăraş – versantul sudic şi Munţii Iezer. Grupurile conduse de colonelul Gheorghe Arsenescu şi de locotenentul Toma Arnăuţoiu (1948-1960)”, în Revista Arhivelor, LXXIII, nr. 3/2007, LXXIV, nr. 1/2008 şi nr. 2/2008.

16. „Rezistenţa armată anticomunistă din zona Aiud, centrul Transilvaniei. Grupul fraţilor Spaniol (1948-1951)”, în Memoria, vol. pe 2008.

Articole, dări de seamă apărute:

1. „Legea cultelor: text, subtext şi context”, în 22, nr. 3 (880), 16-22 ianuarie 2007, p. 10-11.

2. „Teologul şi eşafodul. Execuţia simbolică în România «Binelui»”, în 22, nr. 5 (882), 30 ianuarie-6 februarie 2007, p. 11.

3. „Imaginarul comunist. Deconstrucţii (fragmente)” [Dosar Phantasma], coautor alături de Ruxandra Cesereanu, Ion Manolescu, Corin Braga, Doru Pop, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Paul Cernat, Ovidiu Pecican, Ştefan Borbély, în Apostrof, anul XVIII, nr. 1 (2007), p. 17-22.

Interviuri apărute:

1. Despre rezistenţa armată anticomunistă din România [titlu dat de redacţia ziarului: „Printre partizani erau mai mulţi comunişti decât legionari”], în Cotidianul, nr. 118, 28 mai 2007, p. 25.

2. „Există psihoza că trecutul trebuie controlat”, interviu realizat de Armand Goşu, în 22, nr. 913, 4-10 septembrie 2007

Granturi:

1. Grant CNCSIS – Personalul universitar din România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950, coordonat de conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi.

Comunicări:

Manifestări ştiinţifice interne:

1. 21 decembrie 2006: Iaşi, Centrul Cultural German, coorganizator (şi participant) al dezbaterii Trecutul în spatele nostru? Raportul Tismăneanu şi istoria comunismului românesc, organizată de Societatea de Studii Istorice din România, Grupul pentru Dialog Social din Iaşi, Goethe Zentrum Iaşi, Societatea Culturală Româno-Germană asociată cu Goethe Institut

2. 18 ianuarie 2007: Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Jurnalistică, Universitatea “Al.I. Cuza”, prezentarea Raportului Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, în cadrul prelegerii Trecutul ca prezent. Istorie şi discurs public în România recentă

3. 24 ianuarie 2007: Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, coorganizator (şi participant) al dezbaterii Mai are Iaşul un trecut?, precedată de filmul documentar Iaşi, capitală de război (noiembrie 1916-noiembrie 1918), realizat de Titus Ceia, Dana Petrea şi Alina Ţiţei, sub patronajul Societăţii de Studii Istorice din România (eveniment organizat de Societatea de Studii Istorice din România, Universitatea „Al. I. Cuza” şi Pimăria Municipiului Iaşi).

4. 21 februarie 2007: Iaşi, Casa de Cultură a Studenţilor, participant la întâlnirea de lucru/dezbaterea proiectului „Promovarea Interesului Superior al Copilului în Educaţia Religioasă. Monitorizarea Educaţiei Religioase în Şcolile Publice din România”, organizată de Liga Pro Europa

5. 24 martie 2007: Sibiu, participant la conferinţa Wurmbrand – omul, între sine, paradigmă şi istorie, organizată de Fundaţia Terra în cadrul programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007; prezentarea comunicării Richard Wurmbrand. Repere ale unei biografii neobişnuite.

6. 27 martie 2007: Iaşi, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, în organizarea Asociaţiei Culturale Onesimos, coorganizator şi moderator al conferinţei Libertatea creştină într-o societate fără libertăţi. Eşecul reformei printre români, secolele XVI-XVII, susţinută de prof. Daniel Barbu.

7. 19 iunie 2007, Bucureşti, Palatul Cotroceni: organizator şi participant la întâlnirea de lucru a Comisiei Prezidenţiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste/Comisia Tismăneanu II.

8. 14-15 septembrie 2007, Iaşi: organizator şi participant la întâlnirea de lucru a cercetătorilor implicaţi în proiectul Omul evanghelic. O explorare a comunităţilor protestante româneşti.

9. 31 octombrie 2007, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României: organizator şi moderator al dezbaterii Arhivele comunismului românesc şi drumul lor spre public.

10. 1 noiembrie 2007, Bucureşti, Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, în organizarea Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului în România: prezentarea cărţii Strict Secret. Lupeni 1977. Filajul continuă!, Bonus. Nume de cod “Sîrbulescu”. Ion D. Sîrbu, scriitorul minerilor, în anul marii greve a ortacilor săi, de Marian Boboc, Mihai Barbu, Craiova, Editura Autograf MJM, 2007 (împreună cu autorii şi cu Nicoleta Spiridon).

Manifestări ştiinţifice internaţionale:

1. 26-27 mai 2007: Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare a Imaginarului, simpozionul internaţional Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească; prezentarea comunicării Biografii neconvenţionale în istoria Holocaustului şi a Gulagului.

Implicare în “istoria publică”:

Consultant ştiinţific:

– decembrie 2006-ianuarie 2007, consultant ştiinţific şi „actor” al filmului documentar Iaşi, capitală de război (noiembrie 1916-noiembrie 1918), realizat de Titus Ceia, Dana Petrea şi Alina Ţiţei, sub patronajul Societăţii de Studii Istorice din România.

– iunie 2007, consultant ştiinţific şi „actor” al filmului documentar Descriptio Moldaviae, realizat de Stelian Tănase şi compania de producţie Orient Express.

– septembrie 2007, „actor” al unui film documentar despre distanţarea de trecutul comunist şi implicarea tinerilor în transformările democratice din România actuală, realizat de Alexander Nanau).

Radio:

– 15 ianuarie 2007, orele 1730-1745, Radio România, Bucureşti, invitat prin telefon la emisiunea O zi într-o oră, cu tema Dosarele Regelui Mihai în Arhivele CNSAS (împreună cu Stelian Tănase).

– 29 ianuarie 2007, orele 1630-1645 şi 1930-1945, Radio România Internaţional, Bucureşti, invitat (telefonic) la emisiunea Pro Memoria, realizată de Steliu Lambru, cu tema Seceta din 1946 şi foametea din 1947. Câteva explicaţii.

– 14 mai 2007, orele 1630-1645 şi 1930-1945, Radio România Internaţional, Bucureşti, invitat (telefonic) la emisiunea Pro Memoria, realizată de Steliu Lambru, cu tema Rivali în istoria României: Dej şi Pătrăşcanu.

– 19 iunie 2005, orele 1640-1700, Radio Iaşi, invitat special la emisiunea Comunităţi etnice, cu tema Deportarea rromilor în Transnistria (1942-1944).

– 25 iunie 2007, orele 1700-1800, Radio Vocea Evangheliei [Bucureşti], invitat prin telefon la emisiunea Pe răspunderea mea, realizată de Cristi Pavel, cu tema Deconspirarea informatorilor Securităţii. Este oportună o asemenea operaţiune pentru creştinii din România?

– 31 octombrie 2007, orele 2210-2250, Radio România Cultural, Bucureşti, invitat la emisiunea Sensuri şi contrasensuri ale democraţiei, realizată de Dan Manolache şi Elena Perdichi, cu tema Arhivele româneşti şi istoria recentă (împreună cu Ioana Boca).

– 31 octombrie 2007, orele 2210-2250, Radio România Cultural, Bucureşti, invitat la emisiunea Sensuri şi contrasensuri ale democraţiei, realizată de Dan Manolache şi Elena Perdichi, cu tema Arhivele româneşti şi istoria recentă (împreună cu Ioana Boca).

– iulie-octombrie 2007, diverse interviuri la posturi de radio centrale şi locale.

Televiziune:

– iulie-noiembrie 2007, diverse interviuri la posturi de televiziune centrale şi locale.

– 15 noiembrie 2007, orele 1740-1820, TVR 1, Bucureşti, invitat la emisiunea Aici şi acum, realizată de Marian Voicu, cu tema Mişcarea de la Braşov, 15 noiembrie 1987 (împreună cu Christia Mititelu).

Deplasări peste hotare–

Doctorat: doctor în istorie, specializarea Istoria contemporană a românilor

Distincţii:

Membru în colegii editoriale:

Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” [Iaşi] (2002-prezent)

Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă [Bucureşti] (2002-2007)

Arhiva Istorică a României [Bucureşti] (2003-prezent)

Revista Arhivelor [Bucureşti] (2007-prezent)

Membru în societăţi ştiinţifice:

Centre for Post-Communist Studies, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada http://www.stfx.ca/pinstitutes/cpcs/ (2003-prezent)

Membru [fondator] al Centrului de editare a izvoarelor istorice “Arhiva Istorică a României”, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (2003-prezent)

Membru [fondator] al Societăţii de Studii Istorice din România (SSIR) (2003-prezent)

Membru [fondator] şi director al Centrului de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. (2006-prezent)

Membru al Centrului de Istoria Bisericii, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (2007-prezent)


FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Alexandru Istrate, asistent cercetare, doctorand

Tema de plan: Statutul intelectualului în societatea românească în prima jumătate a secolului XIX, scadentă la 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute

b. Volume sub tipar:

1. Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question, vol. VI: English and Swedish Diplomatic Reports, 1799-1814 (în colaborare cu dr. Veniamin Ciobanu), Iaşi, Ed. Junimea, 2007

c. Studii apărute:

1. Discursul istoric în Ţările Române la începutul epocii moderne: modalităţi de expresie, in AIIX, XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 605-632.

2. A scrie istorie în perioada romantică, in Medias Res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza“, 2007, p. 219-234.

· Culegere şi tehnoredactare a lucrării Principele Alexandru Ioan Cuza – scrisori din exil (1866-1873), ediţie îngrijită de Virginia Isac, Iaşi, Ed. Junimea, 2007

d. Studii sub tipar:

1. Cum se învaţă istoria în prima jumătate a secolului XIX. Studiu de caz: caieţel cu însemnări ale lui Ludovic Steege, in „Revista de Istorie Socială“, X, 2007, Iaşi

Granturi:

1. Grant Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori şi strategii (secolele XIX-XX), director de proiect csI dr. Dumitru Ivănescu, 2006-2008.

2. Grant CNCSIS, Poziţia internaţională a Principatelor Române reflectată în sursele documentare străine. Secolele XVIII-XIX, director de proiect csI dr. Veniamin Ciobanu

Comunicări:

a. la manifestări ştiinţifice interne:

1. Discursul istoric în Ţările Române la începutul epocii moderne: modalităţi de expresie, în şedinţa de comunicări organizată de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, 22 feb. 2007

2. Lecturile generaţiei paşoptiste, la sesiunea aniversară de comunicări ştiinţifice: Muzeul de istorie Roman 50 ani de activitate, 28-29 sep. 2007

3. Trecutul în viziunea romanticilor, la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 23-24 nov. 2007

b. la manifestări ştiinţifice internaţionale:

1. Cum se învăţa istoria în prima jumătate a secolului XIX. Studiu de caz: caietele cu însemnări ale lui Ludovic Steege, Fifth international congress on romanian studies, organizat de The Society for Romanian Studies, Constanţa, 25-28 iun. 2007

2. Poziţia internaţională a Principatelor Române reflectată în sursele documentare străine în secolele XVIII-XIX, la conferinţa „Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate“, Chişinău, 26-27 oct. 2007

Deplasări peste hotare: –

Doctorat: Specializarea Istoria modernă a României, înmatriculat la 1 noiembrie 2003. A susţinut toate examenele şi referatele.


fişă individuală

Dumitru Ivănescu, csI, doctor în istorie, secretar al Consiliului Ştiinţific

Tema de plan: România şi marele război. Prizonierii români din armata austro-ungară, scadentă la 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute –

b. Volume sub tipar:

1. Documente din arhive ieşene, vol. IV, Ed. “Junimea”, 500 p. mss. (ed. Dumitru Ivănescu şi Sorin Ivănescu)

2. Enciclopedia istoricilor din România, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2007

3. Un reper al modernizării: domeniul Anastasie Başotă, Ed. Junimea, 2008

c. Studii apărute:

1. Surse documentare franceze despre unirea Principatelor Române, în „Zargidava“, VI, 2007, p. 67-72.

2. Contribuţii privind activitatea revistei „Însemnări ieşene“, in vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureşanu (ed. Nicolae Edroiu, Suzana Andea, Şerban Turcuş), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 405-414.

3. Al. I. Cuza pendant la révolution de 1848, in RRH, tom XLIV, 2005, 1-4, p. 151-165.

4. Mihai Costăchescu şi Aron Waissman în corespondenţă, in SAHIR, X, 2007, p. 62-86.

5. Titu Maiorescu şi Universitatea din Iaşi, in vol. Gh. Iacob, Universitatea din Iaşi. De la modelul francez la modelul Bolognia, Iaşi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza“, 2007, p. 377-386.

6. Activitatea ştiinţifică a Institutului „A. D. Xenopol“ în 2005, in AIIX, 2006-2007, XLIII-XLIV, p. 771-780.

7. Activitatea ştiinţifică a Institutului „A. D. Xenopol“ în 2006, in AIIX, 2006-2007, XLIII-XLIV, p. 781-790

8. Mihai Kogălniceanu în documente publice şi private, in AIIX, 2006-2007, XLIII-XLIV, p. 683-690.

9. Profesorul Gh. Platon, aşa cum l-am cunoscut, in AIIX, 2006-2007, XLIII-XLIV, p. 816-817.

10. Rümanien und das europäische politische Modell in der Zeit des Fürsten Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), in Vorbild Europa und die Modernisierung Ostmitteleuropas (Hrsg. von Flavius Solomon, Krista Zach, Juliane Brandt), Münster, LIT Verlag, 2007

11. Prefaţă la vol. Alexandrina Ioniţă, Cartea franceză în Moldova până la 1859, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 9-12.

d. Studii sub tipar:

1. Proiectul unei Universităţi la Sibiu în 1864, in vol. Români şi cehi în dinastia de Habsburg

2. Populaţia oraşului Iaşi în prima jumătate a secolului XIX, în „Zargidava“ (Bacău), 2008

3. Raporturile româno-franceze în timpul lui Napoleon al III-lea, in vol. Al. I. Cuza (1820-1873), Bârlad, 2008

Granturi:

1. Grant CNCSIS 1472, 2006-2008, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea româ­nească: instituţii, actori şi strategii (secolele XIX-XX), director de proiect.

2. Grant al Academiei Române, Stat, societate, individ în epoca construcţiei şi consolidării naţionale, secolele XIX-XX, director de poriect Dumitru Vitcu.

Comunicări:

la manifestări internaţionale:

1. Prizonierii români din Rusia în primul război mondial, simpozion internaţional Integrare europeană, organizat de Univ. „M. Kogălniceanu“, 27 mai 2007

la manifestări naţionale:

1. Surse documentare franceze despre unirea Principatelor Române, Muzeul Unirii din Iaşi, 24 ian. 2007

2. Modelul european de organizare în timpul domniei lui Al. I. Cuza, simpozionul naţional Al. I. Cuza şi posteritatea, Bârlad, 18 mar. 2007

3. Documente diplomatice privind poziţia Rusiei faţă de unirea Principatelor Române, simpozion naţional Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Univ. Petre Andrei, 29 iun. 2007

4. Un episod al campaniei electorale pentru divanul ad-hoc al Moldovei: demisia pârcălabului de Covurlui, simpozionul 150 de ani de la Adunările ad-hoc, Muzeul Unirii Iaşi

5. Rolul lui Al. I. Cuza în modernizarea statului român, Ruginoasa, 19 mai 2007.

Deplasări peste hotare–

Conducător de doctoranzi: conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4848/30.X.2002 (12 doctoranzi, din care trei cu frecvenţă).

Didactica

1. Curs Populaţia evreiască din spaţiul românesc în secolul XIX, Univ. Al. I. Cuza, Facultatea de Istorie, masterat de studii iudaice şi ebraistică

2. Curs de Politică externă în secolul XIX, Univ. Mihail Kogălniceanu, Facultatea de Studii Europene şi Relaţii Internaţionale

Distincţii:

1. Membru în comisia de experţi evaluatori – istorie (arhivistică, istoria artei, muzeologie, conservare, restaurare) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

2. Membru în colegiul de redacţie al AIIX

3. Membru în Comisia româno-rusă în problema tezaurului României aflat la Moscova

4. Membru în Comisia de coordonare a cercetării ştiinţifice din cadrul Academiei Române

5. Consilier editorial (alături de D. Vitcu) la Editura Junimea pentru colecţia Historia Magistra Vitae

6. Coordonator al colecţiei Acta et Testimonia (Fundaţia Academică A. D. Xenopol)


fişă individuală

Sorin D. Ivănescu, csIII, doctorand

Tema de plan: Securitatea şi viaţa cotidiană în România democraţiei populare, scadentă la 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Slubodan Glumăt. De la titoism la stalinism şi retur, Ed. Junimea, Iaşi, 2007 (în colab. cu Silviu Moldovan)

b. Volume sub tipar:

1. Securitatea în perioada 1948-1958. Organizare, obiective, metode, Ed. Junimea, Iaşi, 2008

2. Documente din arhive ieşene, vol. IV, Ed. “Junimea”, 500 p. mss. (ed. Dumitru Ivănescu şi Sorin Ivănescu).

c. Studii apărute:

1. Locul şi rolul consilierilor sovietici în activitatea Securităţii, în vol. Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureşanu, ed. Nicolae Edroiu, Suzana Andea, Şerban Turcuş, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 427-435.

2. Cadrele Securităţii în anii 50, în AIIX, tom XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 519-526.

d. Studii sub tipar:

1. Prezenţa Securităţii în viaţa cotidiană a anilor ’50, în vol. Public şi privat în România regimului de democraţie populară

2. Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Securitatea, in „Codrul Cosminului“

Granturi:

1. Grant CNCSIS 1472, 2006-2008, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea româ­nească: instituţii, actori şi strategii (secolele XIX-XX), director de proiect dr. Dumitru Ivănescu.

2. Grant al Academiei Române, Stat, societate, individ în epoca construcţiei şi consolidării naţionale, secolele XIX-XX, director de proiect Dumitru Vitcu.

3. Grant CNCSIS 1456 / 2005-2007, România şi comisia europeană a Dunării, 1856-1848, director de proiect prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Direcţia de informaţii externe a Securităţii, 1951-1956, simpozionul naţional Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Univ. Petre Andrei, 29 iun. 2007

2. Metodele folosite de Securitate pentru distrugerea grupurilor de rezistenţă armată (1948-1958), simpozionul Public şi privat în România, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, 5 dec. 2007

la manifestări internaţionale:

1. Cadrele Securităţii în anii 50, la simpozionul internaţional Integrare europeană, organizat de Univ. M. Kogălniceanu, 26 mai 2007.

2. Metodele de lucru ale Securităţii în timpul regimului Gh.-Gh. Dej, Budapesta 18 sep. 2007

Deplasări peste hotare:

1. 10 –30 sep. 2007, stagiu de documentare în Ungaria, în cadrul schimburilor interacademice.

Doctorat: Specializarea Istoria contemporană a românilor, a susţinut toate examenele şi toate referatele (înmatriculat 1 nov. 2002) şi se află în fază finală de redactare a tezei


fişă individuală

Monica Marţincu, asistent cercetare, doctorand

Tema de plan: Legislaţia – factor al modernizării Bisericii Ortodoxe Române (1873-1928), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

b. Volume sub tipar:–

c. Studii apărute:

1. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Vechiul Regat la începutul secolului XX, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol” Iaşi, 2006+2007, XLIII-XLIV, p. 123-138

2. Ierarhi ortodocşi din secolul XIX – dascăli luminaţi, ctitori ai şcolii româneşti moderne, in vol. Simpozionul judeţean – Repere în istorie. Ediţia a III-a, Iaşi, 2007.

3. Accepţiuni clasice şi moderne ale termenului „secularizare“, în „Candela“, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, nr. 2-3, mar-apr. 2007, p. 38-40

d. Studii sub tipar

1. Preocupări moderne de reformă eclesială în cadrul Adunărilor ad-hoc, în „Candela“, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, decembrie 2007

Granturi: –

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Ierarhi ortodocşi din secolul XIX – dascăli luminaţi, ctitori ai şcolii româneşti moderne, simpozionul „Repere în istorie“, organizat de Inspectoratul Şcolar al jud. Iaşi şi Şcoala „Ion Ghica“, 12 mai 2007

Deplasări peste hotare: –

Doctorand în domeniul Istoria modernă a României, a susţinut două examene şi două referate.


fişă individuală

Andi Mihalache, csIII, doctor în istorie

Tema de plan: Politici comemorative în România primei jumătăţi a secolului XX: Eroi, tipologii, semnificaţii, scadentă 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern, Cluj Napoca, Editura Limes, 2007, 304p.

2. Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, XLIII-XLIV, 2006-2007, 815p.

3. In medias res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 600p. (în colaborare cu Adrian Cioflâncă)

b. Volume sub tipar:–

c. Studii apărute:

1. Raportul de poliţie –o literatură de observaţie socială. Cazul Nicolae Iorga, în “Revista de istorie socială”, VIII-IX, 2003-2004, p.535-573.

2. Documente privitoare la unele portrete şi medalii jubiliare de la începutul secolului XX, în Silviu Văcaru, Aurica Ichim, Monumentul. Cercetare-Proiectare-Conservare-Restaurare, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, p.535-566.

3. Mit, memorie, simbol în istoriografia stalinistă. Sugestii metodologice, în Alexander Rubel, Cătălin Turliuc (ed), Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, 2006, p.163-174.

4. Rituri funerare şi retorici patrimoniale: înmormântarea lui Al. I. Cuza, in „Xenopoliana“, XIV, 2006, 1–4, p. 76-108

e. Studii sub tipar–

Granturi:

1. Grantul naţional: „Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii”, grant CNCSIS, coordonat de dr. Dumitru Ivănescu (Institutul „A.D.Xenopol”, Iaşi); durata 2006-2008

2. Grantul internaţional: „Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe”, coordonat de prof. Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) şi prof. Stefan Tröbst (University of Leipzig, Germania); durata 2006-2009

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Devictimizarea evreului: cauzalităţi imaginare şi modele explicative în discursul antisemit de după al doilea război mondial, la Simpozionul „Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească”, Cluj Napoca, 25-26 mai 2007.

2. Ceauşescu şi tentaţiile utopiei, Universitatea de Vară de la Râmnicu Sărat, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Fundaţia Konrad Adenauer, 24-31 august 2007.

3. Moartea, ritul şi eroul. Sugestii metodologice, la Conferinţa naţională „Murire şi moarte în România secolelor XIX-XXI”, Alba-Iulia, Universitatea „1 decembrie 1918”, 11-12 octombrie 2007.

la manifestări internaţionale:

1. Daily Life of Ceausescu’s Age in Postcommunist Memory. The Poverty Perception in the Change of Generations, la workshop-ul “Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe”, organizat ca parte a proiectului Remembering Communism (2007-2009), coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan Tröbst (University of Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen (Berlin, 13-17 iunie 2007);

2. Viaţa cotidiană din anii lui Ceauşescu în memoria perioadei postcomuniste, la sesiunea de comunicări „Istorie şi memorie colectivă în sud-estul Europei. Dileme ale implicării discursului politic”, organizată de Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, şi cu sprijinul Programului Est- Est Chişinău, 22-23 noiembrie 2007

Deplasări peste hotare:

1. Berlin, 13-17 iunie, la workshopul „Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe”, organizat ca parte a proiectului Remembering Communism (2007-2009), coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan Tröbst (University of Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen.

2. Chişinău, 22-23 noiembrie, la sesiunea „Istorie şi memorie colectivă în sud-estul Europei. Dileme ale implicării discursului politic”, organizată de Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, şi cu sprijinul Programului Est- Est

Distincţii:

Secretar de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ Iaşi


fişă individuală

Cătălina Mihalache, cercetător ştiinţific, doctorand

Tema de plan: Educaţie şi modernizare în România celei de a doua jumătăţi a secolului XX. Politici, instituţii, rezultate, scadentă la 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Şcoala şi artizanatul. Interpretări culte ale artei populare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007

b. Volume sub tipar: –

c. Studii apărute:

1. O lectură asupra reformei învăţământului, la sfârşit de secol XX, în „Anuarul Institutului «A.D.Xenopol»” , tom LXIII-LXIV, 2006/2007, p. 273-289.

2. Conservarea tradiţiei prin exerciţiu didactic, în volumul tematic al revistei „Xenopoliana”, Conservatorismul românesc: ideologie, personalităţi, politici, nr. XV, 2007, (editori Liviu Brătescu şi Mihai Chiper)

3. Didactica unei sărbători naţionale: 1 decembrie 1918 în manualele de istorie a românilor, în volumul Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă (coord.) In Medias Res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, p. 319-343

d. Studii sub tipar

Granturi:

naţionale

1. „Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii”, grant CNCSIS, coordonat de dr. Dumitru Ivănescu (Institutul „A.D.Xenopol”, Iaşi); durata 2006-2008

internaţionale

1. „Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe”, coordonat de prof. Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) şi prof. Stefan Tröbst (University of Leipzig, Germania); durata 2006-2009

Comunicări:

la manifestări internaţionale:

1. How communism looks in some postcommunist history textbooks: Romania, Bulgaria, Albania, la Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Istorie, în cadrul manifestării internaţionale „The Balkans and Their Stories” (8 iunie 2007)

2. Schooling and Remembering Communism, în cadrul workshop-ul Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, organizat ca parte a proiectului Remembering Communism (2007-2009), coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan Tröbst (University of Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen (Berlin, 13-17 iunie 2007)

Deplasări peste hotare:

1. Berlin, 13-17 iun. la workshop-ul Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, organizat ca parte a proiectului Remembering Communism (2007-2009), coordonat de Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Campaign) şi Stefan Tröbst (University of Leipzig), finanţat de Fundaţia Volkswagen

Doctorat: Încheierea programului doctoral, prin susţinerea, decembrie 2007, a tezei de doctorat cu titlul Istorie şi politici educative în românia secolului xx: modele, inovaţii, practici (coordonator prof. de. Ioan Ciupercă)


FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Paul Nistor, asistent cercetare, doctor în istorie

Tema de plan: Diplomaţia României comuniste şi obiectivul admiterii în Organizaţia Naţiunilor Unite (1948-1955), scadentă la 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute

1. Relaţii internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine, Editura PIM, Iaşi, 2007 (coordonator)

b. Volume sub tipar:–

c. Studii apărute:

1. Admiterea României în ONU. Efect al dinamicii sistemului internaţional de state, în „Relaţii Internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine.”, Editura PIM, Iaşi, 2007.

2. Partidul Conservator, lumea rurală şi politica agrară a PNL după răscoala din 1907, în „Xenopoliana”, revistă a Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi, nr. 15, „Conservatorismul românesc. Origini, personalităţi, tendinţe actuale”, 2007.

3. România în strategiile americane de îngrădire a comunismului(1947 -1951), în „Europa XXI”, revistă a Centrului De Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, vol. XV-XVI, 2006-2007

d. Studii sub tipar:–

Granturi: –

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. „Imaginea adversarului în timpul Războiului rece”, comunicare la simpozionul „ Pace şi război în sec XX”, organizat de Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, martie 2007.

2. „Individul în relaţiile internaţionale: psihologie, constrângeri birocratice, virtuţi şi slabiciuni. Cazul lui Mihail Ralea, ministru al României la Washington (1946-1949).”, comunicare în cadrul Cercului de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia”, Iaşi, aprilie 2007.

3. „Deformarea ideologică a imaginii Americii în rapoartele diplomaţilor României comuniste (1951)”, comunicare la Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, mai 2007.

4. „Instrumente ale propagandei comuniste româneşti în America. Cazul „Romanian News” (1950-1952)”, comunicare la Simpozionul naţional „Roman 50”, organizat de Muzeul de Istorie Roman, octombrie 2007.

5. „Politica americană de îngrădire a comunismului. 60 ani de la declanşare”, în cadrul Cercului de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia”, Iaşi, octombrie 2007.

6. „Politica industrială a PNL la începutul secolului XX”, la Simpozionul Naţional al Muzeului Judeţean de Istorie Vaslui, noiembrie 2007.

7. „Raporturile României cu Naţiunile Unite în 1955”, la simpozionul „Rivalităţi, crize şi metamorfoze în relaţiile internaţionale. De la Europa „concertului de putere” la terorismul contemporan”, Iaşi, decembrie 2007

la manifestări internaţionale:

1. Prezentarea proiectelor Faţete ale naţional-comunismului în România şi RSS Moldovenească şi Conflicte şi tensiuni interetnice în spaţiul carpato- pontic în perioada post război rece, la simpozionul „Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi R. Moldova, între deziderat şi realitate”, Chişinău, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, octombrie 2007

Simpozioane organizate :

1. „Rivalităţi, crize şi metamorfoze în relaţiile internaţionale. De la Europa „concertului de putere” la terorismul contemporan”, Iaşi, decembrie 2007

Deplasări peste hotare: –

Doctorat: doctor în istorie

Distincţii:

1. Coordonator al Cercului de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia” ( 17 teme prezentate în 2007)

2. Preşedinte al Asociaţiei de Relaţi Internaţionale „Est-Democraţia”

3. Doctor în Istorie din 2006, specializarea Istorie contemporană universală
FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Leonidas Rados, csIII, doctor în istorie

Tema de plan: Călătorii formative ale tinerilor români în spaţiul grecesc (secolul XIX), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute: –

b. Volume sub tipar:

1. Ariadna Camariano-Cioran, Studii istorice şi literare, vol. I-II. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note, indici şi traducerea studiilor din limba greacă de Leonidas Rados, Bucureşti, Editura Omonia (titlu schimbat şi editare amânată datorită pierderii finanţării pentru 2007).

2. Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (editori), Studii în istoria Universităţii, Iaşi, Editura Universităţii.

3. Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question, vol. VI. English and Swedish Diplomatic Reports, 1799-1814, Edited by Veniamin Ciobanu in collaboration with Leonidas Rados and Alexandru Istrate, Editura Junimea, Iaşi, 2007

4. Leonidas Rados (editor), Documente relative la primele studente ale Universităţii din Iaşi. Vol. I. Studentele Facultăţii de Litere (1879-1895). Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi indici ale editorului.

c. Studii apărute:

1. Interferenţe universitare sud-est europene. Bursieri români la Universitatea din Atena în secolul XIX, în volumul Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene, Colecţia ”Studii”, coordonator Cornel Sigmirean, Editura Universităţii ”Petru Maior” Tg.-Mureş, 2007, p. 235-245.

2. Bursierii români de la Universitatea din Atena în secolul XIX: portretul unui grup, în “Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, nr. 46/2006, p. 183-212.

3. Instrucţia tinerilor în şcolile greceşti din România în ultima jumătate a secolului XIX şi la începutul secolului XX, în AIIX, nr. XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 223-253

d. Studii sub tipar:

1. Complexul provinciei în viaţa academică interbelică. Cazul Universităţii din Iaşi, în Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (editori), Studii în istoria Universităţii, Iaşi, Editura Universităţii

2. Primele studente ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, pentru volumul Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate, Editura Universităţii ”Petru Maior” Târgu-Mureş, coordonator Cornel Sigmirean

3. Raporturile politice greco-române la cumpăna secolelor XIX-XX şi impactul asupra şcolilor greceşti din România, în Paul Nistor, Relaţii internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine, Editura Pim, Iaşi, 2007

Granturi:

1. Grantul Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950, director conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, 2005-2007

2. Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), director conf. dr. Petronel Zahariuc

3. Grantul nr. 1270/2007, Pozitia internationala a Principatelor Romane reflectata în sursele documentare straine. secolele XVIII-XIX, director dr. Veniamin Ciobanu.

Comunicări:

la manifestări internaţionale:

1. Jewish and Non-Jewish Female Students at the University of Iasi at the end of the 19th century, Second International SCOPES Workshop “Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century”, Château de Coppet, Institut européen, Geneva University, Switzerland, March 23rd-24th 2007

2. Studioşi din Ţările Române în Atena secolului XIX. Stadiul cercetării (conferinţă în limba greacă), Fundaţia Naţională pentru Cercetare, Institutul de studii neoelene din Atena, 15 iunie 2007

3. Women in science at the Iasi University (begining of the 20th century), la masa rotundă din cadrul Conferinţei Networking in Science and Technology. The Gender Perspective, Ermoupoli, Grecia, 6-9 iulie 2007, organizată de „International Union of History and Philoshophy of Science”

4. Feminizarea învăţământului superior românesc la finalul secolului al XIX-lea. Primele studente ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, Conferinţa internaţională ”Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, ediţia a II-a, Universitatea ”Petru Maior” Târgu-Mureş, 20-21 septembrie 2007

5. Paradigmele formative externe ale profesorilor Facultăţii de Litere de la Universitatea din Iaşi în secolul XIX, la Simpozionul ştiinţific internaţional Peregrinatio academica. Universitari şi universităţi în context european 1860-1945, organizat de Muzeul Universităţii Babeş-Bolyai şi Facultatea de Istorie şi Filosofie din Cluj-Napoca, 13-15 decembrie 2007

la manifestări naţionale:

1. Încordarea raporturilor diplomatice greco-române la începutul secolului XX şi efectele în viaţa comunităţilor greceşti din România, în simpozionul „Rivalităţi, crize şi metamorfoze in relaţiile internaţionale. De la Europa concertului de putere la terorismul contemporan”, organizator Paul Nistor, Iaşi 11 decembrie 2007

Deplasări peste hotare:

1. Participare la Second International SCOPES Workshop “Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century”, Château de Coppet, Institut européen, Geneva University, Elveţia, 23-24 martie 2007

2. Bursă (grant) de cercetare Onassis la Atena, 15 aprilie-14 iulie 2007, ceea ce mi-a oferit ocazia participarii (cu sau fara comunicare) la numeroase manifestari ştiinţifice la Atena şi Ermoupoli.

Distincţii:

1. Membru în colectivul de redacţie la Revista arhivelor, Bucureşti


fişă individuală

Bogdan Alexandru Schipor, cercetător ştiinţific, doctorand

Tema de plan: Public şi privat în legislaţia Republicii Populare Române, scadentă 31 decembrie 2007.

Tipărituri:

a. Volume apărute

1. Politica Marii Britanii la frontiera de vest a Uniunii Sovietice, 1938-1941, Iaşi, Junimea, 2007

b. Volume sub tipar:–

c. Studii apărute:

1. România în politica sud-est europeană a Marii Britanii, septembrie 1939-februarie 1941, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Tom XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 421-434

d. Studii sub tipar: –

Granturi:

1. Grant CNCSIS, cod 1404/2005, intitulat România şi sistemele de securitate europeană (1919-1975), director de proiect prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

2. Grantul CNCSIS, cod 1456/2005, intitulat România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, director de proiect prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi

3. Grantul Academiei Române, intitulat Stat, Societate şi individ în perioada construcţiei naţionale (secolele XIX-XX), director de proiect prof. univ. dr. Dumitru Vitcu.

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Marea Britanie şi începuturile agresiunii sovietice în Europa, septembrie-octombrie 1939, la Sesiunea de comunicări a Institutului „A.D. Xenopol”, organizată la 11 ianuarie 2007.

2. Marea Britanie şi agresiunea Uniunii Sovietice asupra Finlandei, 1939-1940, la Sesiunea de comunicări a Institutului „A.D. Xenopol”, organizată la 19 aprilie 2007.

3. Eşecul negocierilor tripartite din vara anului 1939. Problema „agresiunii indirecte”, la simpozionul naţional Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, sec. XIX-XX, organizat de Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, la 29 iunie 2007

la manifestări internaţionale:

1. A British Initiative in Peace and War. The Balkan Bloc of Neutrals Project in 1939, la Conferinţa ştiinţifică internaţională Europe as viewed from the margins. From World War I to Present, organizată în perioada 12-14 decembrie 2007, la Târgovişte, de către Universitatea “Valahia” din Târgovişte şi Centrul pentru Studierea Istoriei Relaţiilor Internaţionale “Grigore Gafencu

Deplasări în străinătate:–

Doctorat: A primit titlul de doctor în istorie în cursul anului 2007.

fişă individuală

Flavius Viaceslav Solomon, csIII, doctor în istorie

Tema de plan: Asimilare şi identitate etnică în mediul urban din Europa de Est şi Sud-Est. Sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX, scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

b. Volume sub tipar:

1. Vorbild Europa und die Modernisierung Ostmitteleuropas (Hrsg. von Flavius Solomon, Krista Zach, Juliane Brandt), Münster, LIT Verlag (250 p.)

c. Studii apărute:

1. Găgăuzii din Basarabia: schiţă istorică şi evoluţii demografice, în Om si societate. Studii de istoria populatiei Romaniei in sec. XVII-XXI, volum coordonat de Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Padurean, Cluj, Editura Presa Universitara Clujeană, 2007, p. 435-444.

2. Die Republik Moldau und ihre Minderheiten (Länderlexikon), în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/MO_Laenderartikelkorr.pdf). (110 p.).

3. Transnistrien und seine Minderheiten, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/MO_Transnistrien.pdf). (18 p.).

4. Bulgaren in der Moldau, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MO_Bulgaren.pdf). (8 p.).

5. Juden in Bessarabien (1812–1940/44) und in der Republik Moldau (1940/44–2004), în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/MOJuden.pdf). (24 p.).

6. Russen in der Moldau, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MORussen%20DEU.pdf). (22 p.).

7. Armenier (13 p), în enciclopedia digitală Enzyklopädie des europäischen Ostens, (https://claroline.uni-klu.ac.at/eeo/index.php/Armenier). (16 p.).

8. Die Ukrainer in der Moldau, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MOUkrainer.pdf). (9 p.).

9. Quellen zu Minderheitenproblematik in der Republik Moldau, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://www.suedost-institut.de/Frameset.htm) (270 documente referitoare la problematica naţională şi a minorităţilor etnice din Basarabia/ Republica Moldova însumând peste 1500 p.).

10. Harta: Stadtbevölkerung in der Republik Moldau 1989, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/MO_staedte.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

11. Harta: Republik Moldau 1989: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung – Bulgaren, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MO_Bulgaren1989.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

12. Harta: Republik Moldau 1989: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung – Gagausen,în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MO_Gagausen1989.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

13. Harta: Republik Moldau 1989: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung – Moldauer (Rumänen), în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/MO_Moldauer1989.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

14. Harta: Transnistrien 1989: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung – Moldauer (Rumänen), în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MO_Transnistrien%201989.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

15. Harta: Republik Moldau 1989: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung –Ukrainer, în enciclopedia online Ethnodoc-Datenbank für Minderheitenforschung in Südostosteuropa (http://suedost.dyndns.org/data/ MO_Gagausen1989.pdf) (în colaborare cu Veronika Hofinger).

d. Studii sub tipar:

1. Die Stadt in Mittel-, Ost- und Südosteuropa am Ende des 19. Jhs. – Anfang des 20. Jhs.: Ähnlichkeiten und Unterschiede, în Vorbild Europa und die Modernisierung Ostmitteleuropas (Hrsg. von Flavius Solomon, Krista Zach, Juliane Brandt), Münster, LIT Verlag (17 p.)

2. Die katholische Kirche im Fürstentum Moldau in der zweiten Hälfte des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts, în Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Praha, Historický ústav AV ČR (14 p.)

3. Die Stadt als geistiger Raum: Europa, die Habsburgermonarchie und Siebenbürgen im Vergleich, în culegerea de studii Der kleine und der große Lebensraum. Siebenbürgen und die Habsburgermonarchie 1848-1918, hrsg. von Rudolf Gräff, Cluj (14 p.).

Granturi:

1. Datenbank Ethnische Minderheiten in Südosteuropa. Coordonator: Dr. Gerhard Seewann, Südost-Institut, FOROST, München/Regensburg.

2. Handbuch der historischen Regionen Südosteuropas. Coordonator: Prof. dr. Oliver Jens Schmitt, Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien

Comunicări:

la manifestări internaţionale:

  1. Die Stadt als geistiger Raum: Europa, die Habsburgermonarchie und Siebenbürgen im Vergleich. Comunicare susţinută pe data de 8 iunie la simpozionul internaţional Der kleine und der große Lebensraum. Siebenbürgen und die Habsburgermonarchie 1848-1918. Cluj, 7-10 iunie 2007.
  2. Die Urbanisierung in der zweiten Hälfte des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Rumänien im regionalen Kontext. Comunicare susţinută pe data de 25 septembrie, la Sommerakademie des DFG-Graduiertenkollegs 1412, Iaşi, 23-30 septembrie 2007.
  3. Die Region Moldau in der rumänischen und russischen Geschichte. Comunicare susţinută pe data de 1 octombrie la simpozionul internaţional 100 Jahre Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Viena 1-2 octombrie 2007.
  4. Urbanizare şi identitate etnică în Europa de Sud-Est la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX. Comunicare susţinută pe data de 26 octombrie la conferinţa Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate, Chişinău, 26-27 octombrie 2007.
  5. Junge Geschichtsforschung in Rumänien. Comunicare susţinută pe data de 1 decembrie la simpozionul internaţional Forschung in Bulgarien und Rumänien: Problemen und Perspektiven nach dem EU-Beitritt, Sofia, 30 noiembrie – 2 decembrie 2007.

Simpozioane organizate:

1. Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate, Chişinău, 26-27 octombrie 2007 (în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Istorici din Moldova).

Deplasări peste hotare:

1. Germania: 15.07.2007-15.08.2007; 20.11.2007-20.12.2007, bursă de studiu

2. Austria: 30.09.2007-3.10.2007, la simpozionul internaţional 100 Jahre Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, unde a susţinut comunicarea Die Region Moldau in der rumänischen und russischen Geschichte

3. Republica Moldova: 26.10.2007-27.10.2007, la simpozionul Colaborarea dintre tinerii istorici din România şi Republica Moldova: între deziderat şi realitate, Chişinău

4. Bulgaria; 30.11-2.12.2007, la simpozionul internaţional Forschung in Bulgarien und Rumänien: Problemen und Perspektiven nach dem EU-Beitritt, Sofia, unde a prezentat comunicarea Junge Geschichtsforschung in Rumänien.

Distincţii: Secretar al părţii române în Comisia mixtă de istorie româno-cehă


fişă individuală

Cătălin Turliuc, csI, doctor în istorie

Tema de plan: Problematica modernizării şi a construcţiei naţionale în viziunea conservatorilor. Cazul lui Petre P. Carp, cu termen de finalizare 31 dec. 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:–

b. Volume sub tipar: –

c. Studii apărute:

1. “Principiul naţionalităţilor în Tratatul de la Paris (1856)” în vol. D. Ivănescu, D. Vitcu (eds.) în vol. Congresul de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicaţii româneşti, Editura Junimea, Iaşi, 2006, pp. 101-113

2. „Organizarea postbelică a păcii europene. Conferinţa de la Paris 1946” postfaţă la volumul Mihaly Fulop, Pacea neterminată. Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe si tratatul de pace ungar 1947, Edit. Institutul European, Iasi, 2007, pp. 329-336, ISBN 978-973-617-454-0

3. “Dileme identitare în Basarabia secolului XX” în Magazin Istoric, Număr special, Basarabia, 2007, pp. 63-69

4. „Organizarea administrativ-teritorială şi puterea locală în România „democraţiei populare” 1947-1965” în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, Tom XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 597-604, ISSN 1221-3705

5. „Congresul de la Berlin şi situaţia juridică a naţionalităţilor din România modernă” în vol. S. Mitu, R. Graf, A. Sima, I. Carja (eds) Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pp. 669-674, ISBN 978-973-610-512-0

6. „Universitatea ieşeană în anii comunismului” în vol. Gh. Iacob (coord), Universitatea din Iaşi de la modelul francez la sistemul Bologna, Editura Uni­versităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2007, pp. 267-286, ISBN 978-973-703-259-1

d. Studii sub tipar:

1. “Women’s political emancipation in Modern Romania” în vol P. Zahariuc, L. Leuştean (eds), volum omagial prof. I. Ciuperca

2. “Dimitrie Cantemir şi societăţile esoterice şi iniţiatice” în vol. K. Bochamn, V. Dumbravă (eds) Dimitrie Cantemir Fürst, Gelehrter, Akteur der Europäischen Kulturgeschichte, Leipzig

3. “Emanciparea politică a evreilor în România. Legea naţionalităţii din 1924” în vol. S. Radu, V. Ciobanu (eds.) Partide politice şi minorităţi în România interbelică

4. “Mirror’s Distorsions. Romanian Nationalism after World War I” în vol. S. Miloiu, I. Calafeteanu (eds.) Europe as seen from its margins, Univ. Valahia, Târgovişte

5. “The Women Struggle for Political Rights in Modern Romania” in vol. P. Markkola (ed) Suffrage, Equality, Gender, Cambridge Univ. Press

6. „Modernization and/or Westernization in Romania during the late 19-th Century” in Transylvanian Review, Nr. 1, 2008

a. Articole în jurnale naţionale şi internaţionale:

1.“Legea de unificare administrativă din 1925” în Lumina de duminică, Nr.1 (65), serie naţională, 7 ianuarie, 2007, p. 11

2.“Între autonomia locală şi centralism: Legile administraţiei din perioada interbelică” în Lumina de duminică, Nr.2 (66), serie naţională, 14 ianuarie, 2007, p. 11

3.“Dezvoltarea şi modernizarea inegală, trăsături constante ale statului român” în Lumina de duminică, Nr.3 (67), serie naţională, 21 ianuarie, 2007, p. 11

4.“Concepţia comuniştilor despre administrarea statului” în Lumina de duminică, Nr.4 (68), serie naţională, 28 ianuarie, 2007, p. 11

5.“Creştinismul şi noile dezbateri legate de Constituţia europeană” în Lumina de duminică, Nr.5 (69), serie naţională, 4 februarie, 2007, p. 11

6.“Cărbunele şi oţelul, temelia pe care s-a clădit Uniunea Europeană” în Lumina de duminică, Nr.6 (70), serie naţională, 11 februarie, 2007, p. 11

7.“Renunţarea la rivalităţi a dus Europa postbelică la prosperitate” în Lumina de duminică, Nr.7 (71), serie naţională, 18 februarie, 2007, p. 11

8.“Istoria, mitul şi memoria socială” în Lumina de duminică, Nr.8 (72), serie naţională, 25 februarie, 2007, p. 11

9.“Demistificarea istoriei” în Lumina de duminică, Nr.9 (73), serie naţională, 4 martie, 2007, p. 11

10.“Crizele – realităţi ale lumii în care trăim” în Lumina de duminică, Nr.10 (74), serie naţională, 11 martie, 2007, p. 11

11.“Criza rachetelor din Cuba” în Lumina de duminică, Nr.11 (75), serie naţională, 18 martie, 2007, p. 11

12.“ Tipuri de crize statale” în Lumina de duminică, Nr.12 (76), serie naţională, 25 martie, 2007, p. 11

13. “Autoturismul în socialism: De la simbol al bunăstării la simbol al autorităţii” în Lumina de duminică, Nr.13 (77), serie naţională, 1 aprilie, 2007, p. 11

14.“România comunistă: câmp de bătălie între maşinile sovietice şi occidentale” ” în Lumina de duminică, Nr.14 (78), serie naţională, 8 aprilie, 2007, p. 11

15.“Comuniştii şi pregătirea Festivalului Internaţional al Tineretului, Bucureşti 1953” în Lumina de duminică, Nr.15 (79), serie naţională, 15 aprilie, 2007, p. 11

16.“Mistificare, munţi de minciuni şi cerşetori securişti pentru tinerii străini, veniţi în ‘53 la Bucureşti” în Lumina de duminică, Nr.16 (80), serie naţională, 22 aprilie, 2007, p. 11

17.“Minorităţile din România la începutul sovietizării” în Lumina de duminică, Nr.17 (81), serie naţională, 29 aprilie, 2007, p. 11

18.“Minorităţile, între prevederile Constituţiei comuniste şi starea de fapt” în Lumina de duminică, Nr.18 (82), serie naţională, 6 mai, 2007, p. 11

19.“Soarta minoritarilor în Partidul Comunist Român” în Lumina de duminică, Nr.19 (83), serie naţională, 13 mai, 2007, p. 11

20.“Exilul românesc postbelic” în Lumina de duminică, Nr.20 (84), serie naţională, 20 mai, 2007, p. 11

21.“Eşecul elitei anticomuniste din exil” în Lumina de duminică, Nr.21 (85), serie naţională, 27 mai, 2007, p. 11

22.“Sovietcultura şi optimismul leninist” în Lumina de duminică, Nr.22 (86), serie naţională, 3 iunie, 2007, p. 11

23.“Propagandă deşănţată în teatrele şi cinematografele României” în Lumina de duminică, Nr.23 (87), serie naţională, 10 iunie, 2007, p. 11

24.“Proiecte” în Magazin istoric, număr special Basarabia, 2007, pp. 91-95

25.“De ce au lichidat comuniştii toate elitele ţării, după preluarea puterii” în Lumina de duminică, Nr.24 (88), serie naţională, 17 iunie, 2007, p. 11

26.“Cum au confiscat comuniştii ţara” în Lumina de duminică, Nr.25 (89), serie naţională, 24 iunie, 2007, p. 11

27.“Atitudinea şi starea de spirit a tineretului din RPR” în Lumina de duminică, Nr.26 (90), serie naţională, 1 iulie, 2007, p. 11

28.“Majoratul în comunism” în Lumina de duminică, Nr.27 (91), serie naţională, 8 iulie, 2007, p. 11

29.“De ce erau râvnite medicina şi ingineria în comunism” în Lumina de duminică, Nr.28 (92), serie naţională, 15 iulie, 2007, p. 11

30.“România socialistă, tărâmul nemaivăzutului şi al nemaiauzitului” în Lumina de duminică, Nr.29 (93), serie naţională, 22 iulie, 2007, p. 11

31.“Cum am reuşit să plec din R.P. Română-I-” în Lumina de duminică, Nr.30 (94), serie naţională, 29 iulie, 2007, p. 11

32.“Cum am reuşit să plec din R.P. Română-II-” în Lumina de duminică, Nr.31 (95), serie naţională, 5 august, 2007, p. 11

33.“Moştenirea Europei” în Lumina de duminică, Nr.32 (96), serie naţională, 12 august, 2007, p. 11

34.“Proiecte pentru o Europă unită în Evul Mediu şi în zorii epocii moderne” în Lumina de duminică, Nr.33 (97), serie naţională, 19 august, 2007, p. 11

35.“Edificiul-simbol al Iaşiului va fi îngropat în beton şi sticlă” în Top Business, Anul XV, Nr. 32-33 (673-674) 9-22 august 2007, p. 18

36.“Profeţii din trecut pentru o Europă fără războaie” în Lumina de duminică, Nr.34 (98), serie naţională, 26 august, 2007, p. 11

37.“Pan Europa şi evitarea pericolului ruso-american” în Lumina de duminică, Nr.35 (99), serie naţională, 2 septembrie, 2007, p. 11

38.“De la statul naţiune la naţiunea europeană” în Lumina de duminică, Nr.36 (100), serie naţională, 9 septembrie, 2007, p. 11

39.“Viziuni despre unitatea Europei – de la Dante la Hitler” în Lumina de duminică, Nr.37 (101), serie naţională, 16 septembrie, 2007, p. 11

40* “Toleranz prägt Rumänisch Orthodoxe Kirche…” in Zentralausgabe, Frankfurt am Main, Donnerstag, 30 August 2007, Nr. 167, pp. 21-22

41.“Iniţierea şi primii paşi ai construcţiei europene” în Lumina de duminică, Nr.38 (102), serie naţională, 23 septembrie, 2007, p. 11

42.“Biserica, Istoria şi Eschatonul” în Lumina de duminică, Nr.39 (103), serie naţională, 30 septembrie, 2007, p. 11

43.“Stabilitatea sistemelor politice în condiţiile democratizării” în Lumina de duminică, Nr.39 (103), serie naţională, 7 octombrie, 2007, p. 11

44.“Factorii instabilităţii sistemelor politice” în Lumina de duminică, Nr.40 (104), serie naţională, 14 octombrie, 2007, p. 11

45.“Probleme care îngreunează procesul de instaurare a unei democraţii stabile” în Lumina de duminică, Nr.41 (105), serie naţională, 21 octombrie, 2007, p. 11

46.“Ideologia politică şi dezideologizarea societăţii în tranziţie” în Lumina de duminică, Nr.42 (106), serie naţională, 28 octombrie, 2007, p. 11

Granturi:

1. Grant CNCSIS, România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, în colab. Cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob etc. (2005-2008)

2. Grant CNCSIS, Patrimoniu national si modernizare in societatea romaneasca sec. XIX-XX, in colab. Cu D. Ivanescu, A. Mihalache etc (2006-2009), val. totală 50.000 Ron

3. Grant DRP, Ministerul de Externe, Emigranţi din România la Torino (1989-2006) – O abordare cultural antropologică, în colab. cu Ofelia Ichim, Florin Teodor Olariu, Maria Nicoleta Turliuc (2007-2009) val. totală 67.300 Ron

4. Grant al Academiei Române Stat, societate, individ în perioada construcţiei naţionale în colab. Cu D. Vitcu, D. Ivănescu, M.St. Ceauşu (2007-2009) val. totală 15.000 ron

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. 12 ian. – comunicarea „Eminescu şi contextul politic al epocii moderne” în cadrul Simpozionului Eminescu şi detractorii săi, Casa de cultură a Municipiului Iaşi

2. 23 ian. – conferinţa individuală „Naţiune şi acţiune la 1859 –‚” Casa de cultură a municipiului Iaşi, ora 11

3. 24 ian. Simpozionul national ‚”24 ianuarie- Ziua cea mare a veacului” comunicarea „Unirea Principatelor, preludiu al statalitatii romanesti moderne”

4. 9 Mai. Ziua Europei, Conferinţă individuală la Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

5. 12 mai Conferinta individuala Univ. Suceava, „Politici regionale in Uniunea Europeana” ora 10

6. 21-24 mai, Conferinţa „Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea „Babeş Bolyai”, Centrul de Studiere a Populaţiei, comunicarea în plen „Modernizare şi/sau occidentalizare în România celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea”

7. 26 mai Sesiunea ştiinţifică „Integrare europeană”, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, Comunicare în plen „Regionalismul în procesul construcţiei europene”

8. 18 iunie, Academia Romana, Banca Nationala a Romaniei, Simpozionul „Dimitrie Cantemir – Personalitate de anvergura europeană”, Bucureşti, comunicarea „Cantemir – esoterismul şi societăţile iniţiatice”

9. 21 iunie, Centrul Cultural Ipoteşti, Botoşani, comunicarea „Constantin Argetoianu în viaţa României interbelice”

10. 29 iunie, Universitatea „Petre Andrei”, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Simpozionul naţional, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale” Comunicarea „Relaţiile transatlantice la începutul secolului XXI”

11. 30 iunie, Suceviţa, Conferinţa individuală, „Dimitrie Cantemir – printul carturar, personalitate de anvergură europeană”

12. 14 sept., Iaşi, Depoziţie „Reforma constituţională – necesitate sau constrângere”, Hans Seidel Stiftung, Asociaţia Pro-Democraţia

13. 1 oct., Iaşi, Universitatea „M. Kogălniceanu”, Aula, orele 10-11, Prelegerea de deschidere a anului universitar „Istoria relaţiilor internaţionale. Tradiţie şi modernitate”

14. 29 nov. „1 Decembrie 1918” la Liceul MIU Iaşi, Conferinţa individuală

15. 30 nov. „Unitatea românească-1 Decembrie 1918” Conferinţă individuală, Muzeul Literaturii Române, Iaşi, Casa Pogor

la manifestări internaţionale:

1. 1 iunie, Simpozionul internaţional „Istoria comparativă: Teorie şi practică” în cadrul proiectului Comparative History Project, Central European University, comunicarea „ Statutul legal al minorităţilor din România modernă, 1866-1918. O abordare comparativă cu situaţia din zona central şi est europeană”, şi moderator la secţiunea „Contribuţii la istoria comparativă a imperiilor

2. 14-17 iunie, Conferinţa internaţională „Dimitrie Cantemir Fürst, Gelehrter, Akteur der Europäischen Kulturgeschichte”, Universitatea Leipzig, Germania, comunicarea „Cantemir, Geheimlehren und Initiationsgeselschaften

3. 4 septembrie, Ecole d’ete, Institut International des Droits de l’Homme, Strassbourg, Fac. De Drept, Univ. „Al. I. Cuza” Iasi, Conferinţa individuală La protection des minorites en Europe, ora 10,45 – 12,45, amf. D

4. 4 septembrie, Ecole d’ete, Institut International des Droits de l’Homme, Strassbourg, Fac. De Drept, Univ. „Al. I. Cuza” Iasi, Conferinţa individuală La protection des minorites en Roumanie, ora 13,45-15,15, amf. D

5. 12-14 decembrie, conf. internaţională “Europe as seen from its Margins” comunicarea “Mirror’s Distorsions. Romanian Nationalism after World War I”, Universitatea Valahia, Târgovişte

Organizare manifestări ştiinţifice:

1. Simpozionul naţional „Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale” Iaşi, 29 iunie

2. Simpozionul naţional „Public şi privat în România secolului XX” Iaşi, 6 decembrie

Alte activitati:

1. 12 ian. Interviu TVR Iasi, „Eminescu si detractorii sai”

2. 13 ian Radio Iasi. Punct si de la capat. „Congresul PNL” ora 15-16

3. 18 ian. Lansare carte „Enciclopedia juridica” Teodora Irinescu, Univ.” Al. I. Cuza”, Amf. I.I Am prezentat lucrarea

4. 20 ian.- Radio Iasi, Emisiunea Punct si de la capat. Politica externa a Romaniei in context actual, ora 15-16

5. 27 ian. Radio Iasi, Emisiunea Punct si de la capat. Unirea de la 1859

6. 17 feb- Radio Iasi, Emisiunea Punct si de la capat. Romania si U.E.

7. 20 feb- Radio Iasi, Dezrobirea tiganilor, 20 feb. 1856

8. 3 mart.- Radio Iasi, Emisiunea Punct si de la capat -Relatiile Romaniei cu Republica Moldova

9. 31 martie – Radio Iasi, Emisiunea punct si de la capat – Basarabia, Kossovo si Irlanda de Nord

10. 7 aprilie – Radio Iasi, Emisiunea punct si de la capat – Ioan Paul al II-lea

11. 5 mai – Radio Iasi, Emisiunea punct si de la capat – Franta, Marea Britanie, Turcia

12. 9 Mai – Radio Iaşi, Tripla semnificaţie istorică a zilei de 9 mai, Emisiunea „De profesie oameni” ora 11-12

13. 23 iunie – Radio Iasi, Emisiunea punct si de la capat – Republica Moldova, Situatia din Orientul Mijlociu

14. 29 iunie Am organizat, condus şi moderat Simpozionul naţional „Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale” la Universitatea „Petre Andrei” şi Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi

15. 14 iulie- Radio Iasi, Emisiunea punct si de la capat – Papa Benedict al XVI –lea

16. 2 august – interviu revista „Top Business”, Proiectul Palas

17. 23 august – Radio Iaşi, „”23 august în istoria românilor” ora 14-14,30

18. 27 august- Interviu Gemini Press Bavaria, Germania „Biserica Ortodoxa Romana in context istoric si actual”

19. 29 nov. Radio Nord Est „1 Decembrie 1918”ora 17-18

20. 1 dec. TVR Iaşi „Ziua naţională a României – semnificaţii istorice” ora 17,15

Deplasări peste hotare:

1. Republica Moldova, Universitatea de Stat a Moldovei, Chisinau, 31 mai-2 iunie

2. Republica Federală Germania, Universitatea Leipzig, 14-17 iunie

3. Finlanda 6- 20 octombrie, Schimb Interacademic al Academiei Române

4. Italia 31 oct – 20 nov., Universitatea si Primaria Torino

Distincţii:

1. Evaluator CNCSIS

2. Fondator al grupului de Dialog social Iaşi

3. Premiile de excelenţă ale P. D. Filiala Iasi, Premiul „Stiinta pentru oameni”


FIŞĂ INDIVIDUALĂ

Silviu Văcaru, csII, doctor în istorie

Tema de plan: Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. IX (1595-1598), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. Monumentul, vol. VIII, în colab. cuAurica Ichim şi Lucian Valeriu Lefter, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2007, 646 p.

2. Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Editura Junimea, Iaşi, 2006, 404 p.

3. Dumeştii Vasluiului, Ed. Pamfilius, Iaşi, 2006, 385 p.

b. Volume sub tipar:–

c. Studii apărute:

1. Arhivele fonice şi actualitatea lor, în „Acta Bacoviensis“, Bacău, 2006, p. 104-107.

2. Constantin Turcu, în „Arhiva genealogică“, VI (1999), nr. 1-4, p. 39-43.

3. Catagrafia biserilor din ţinutul Iaşi la anul 1841, în „Monumentul“, VIII, Iaşi, 2007, p. 493-516 (în colab.)

d. Studii sub tipar:–

Granturi:

1. Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii (secolele XIX-XX), cod CNCSIS 1472, director de grand Dumitru Ivănescu.

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Muncii în România şi pe plan mondial, simpozion 1 Mai – Semnificaţii istorice, Vaslui, 1 mai 2007

2. Urmări ale unei întronări: Oamenii Măriei Sale, simpozion Vaslui – 550 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ştefan cel Mare, vrednic ziditor de ţară, Vaslui, 1 mai 2007.

3. Nicolae N. Puşcaşu, simpozionul naţional Monumentul – Tradiţie şi viitor, Iaşi, 20-22 sep. 2007.

4. Recensămintele populaţiei Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Puncte de vedere, simpozionul naţional Dumitru Mărtinaş şi populaţia romano-catolică din Moldova, Bacău, 20 oct. 2007

Organizări manifestări ştiinţifice:

Coorganizator al simpozionului naţional Monumentul – Tradiţie şi viitor, Iaşi, 20-22 oct. 2007

Deplasări peste hotare –

Distincţii:

1. Membru în redacţia revistei “Buletin istoric” editat de Episcopia Romano-Catolică din Iaşi


fişă individuală

Dumitru Vitcu, prof. univ., csI, doctor în istorie, ½ normă

Tema de plan: Chestiunea evreiască în raporturile internaţionale ale României (1866-1918), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. SAHIR, vol. X/2007, (coordonare)

b. Volume sub tipar:

1. George Enescu în spaţiul artistic americano-canadian, Ed. Junimea, Iaşi, 2007

c. Studii apărute:

1. The Treaty of Paris (1856) and the Difficulties of tracing of the new European borderline between Russia and Turkey, in AIIX, 2006-2007, XLIII-XLIV, p. 335-354

2. Situaţia evreilor din România în vremea războiului ruso-turc (1877-1878) ilustrată în coloanele ziarului „The New York Times“, in SAHIR, vol. X/2007.

3. Nationalism şi modernizare în secolul XIX românesc, în „Codrul Cosminului“ nr. 13(23), Suceava, 2007.

4. Odiseea începututilor istoriei americane, în „Revista Româno-Americană“, nr. XIV-XV, iul-dec. 2007, Bucureşti.

d. Studii sub tipar:

1. Introducere la lucrarea Alexei Agachi, Ţara Românească a Moldovei sub regimul ocupaţiei militare ruseşti (1806-1812), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007

2. Adunările ad-hoc din Principate, reper al evoluţiei clasei politice româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea, in „Codrul Cosminului“, nr. 14(24), Suceava

Granturi:

1. Grant CNCSIS, 1456/2005-2007, România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, director de proiect I. Agrigoroaiei

2. Grant al Academiei Române, Stat, societate, individ în epoca construcţiei şi consolidării naţionale, sec. XIX-XX, 2007-2008, director de proiect

Comunicări:

la manifestări ştiinţifice naţionale:

1. Unirea Principatelor: idee şi faptă, la simpozionul 24 ianuarie 1859. Ziua cea mare a veacului, organizată la Muzeul Unirii din Iaşi, 24 ianuarie 2007

2. Un colonel canadian în serviciul autorităţilor române în anii 1917-1918: Fr. Boyle, la simpozionul Zilele Universităţii „Ştefan cel Mare“ Suceava, 9 mar. 2007

3. Adunările ad-hoc, simbol al maturizării clasei politice în societatea românească modernă, la Muzeul Unirii Iaşi, 16 nov. 2007.

4. Voluntarii bucovineni în războiul pentru independenţă naţională a României, la simpozionul naţional Bucovina – file de istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare“, 29 sep. 2007.

la manifestări ştiinţifice internaţionale:

1. Mişcarea separatistă de la Iaşi (3 aprilie 1866). Motivaţii şi semnificaţii, la simpozionul internaţional organizat în colaborare cu Universitatea „M. Kogălniceanu“ Iaşi, intitulat „Integrare europeană“, 26 mai 2007

Simpozioane organizate:

1. 24 ian. 2007, Muzeul Unirii, coorganizator

2. 16 nov. 2007, Muzeul Unirii, coorganizator

Conducător de doctorat:

– din anul 1999, în specialitatea Istoria modernă a României, îndrumă 21 doctoranzi; 3 doctoranzi au susţinut tezele, dobândind titlul de „doctor în istorie“

– membru în comisia de specialişti organizată pentru analiza tezelor de doctorat (referent oficial în 8 comisii de susţinere a tezelor)

Deplasări peste hotare –

Distincţii:

1. Membru în Comitetul Naţional al istoricilor (din anul 1996).

1. Membru in comitete editoriale ale unor reviste ştiinţifice: “Anuarul” Institutului de Istorie “A.D. Xenopol” şi “Codrul Cosminului” Suceava; co-editor al “SAHIR”

2. Expert CNCSIS (diplomă de excelenţă pe 2007)

3. Consilier editorial (alături de D. Ivănescu) la Ed. Junimea pentru colecţia Historia Magistra Vitae


fişă individuală

Petronel Zahariuc, csII, doctor în istorie, ½ normă

Tema de plan: Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. IX (1595-1598), scadentă 31 decembrie 2008.

Tipărituri:

a. Volume apărute:

1. De potestate. Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, în colaborare cu Dumitru Nastase, Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely şi Petre Ş. Năsturel, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, 629 p.

2. Securitate şi putere. Studii şi articole de istoria românilor şi a relaţiilor internaţionale oferite prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, în colaborare cu Lucian Leuştean şi Dan Mâţă, Editura Universităţii “Alexadru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 498 p.

b. Volume sub tipar:

1. Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, în colaborare cu Florin Marinescu, va apărea la începutul anului 2008, la Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi.

2. „Revista de Istorie Socială”, Iaşi, t. X-XI, 2005-2006, Editura Polirom, Iaşi, va apare la începutul anului 2008

c. Studii apărute:

1. “Pour qu’ils payent le tribut aux Turcs”. Deux documents inédits de Petru Şchiopul pour les monastères du Mont Athos, în „Revista arhivelor”, nr. 3, 2007, p. 125-140.

2. „Soră după Sfânta Evanghelie”. Note despre neamul jupânesei Caplea şi despre mănăstirea Sfâtul Nicolae din Bucureşti, ctitoria lui Ghiorma banul, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXV, 2007, p. 213-234.

3. Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos, în Oraşul românesc între Orient şi Occident (sec. XIV-XIX), editor Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007, p. 192-210.

4. Alexandru I. Gonţa, în “Arhiva Genealogică”, VI (XI), nr. 1-4, 1999, p. 55/59.

5. Legăturile dintre domnul Moldovei Gheorghe Ştefan şi principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczy II, în II Rakoczy György tanulmanykötet, editori Gabor Karman, Andras Peter Szabo, Budapesta, 2007, p. 132-160.

6. Noi documente de la Ştefan cel Mare şi informaţii despre boierii vremii sale, „Analele Putnei”, III, nr. 2, 2007, p. 112-145 (în colaborare cu Florin Marinescu)

7. Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor ecleziastice româno-bulgare în secolul al XVII-lea, în volumul Securitate şi putere. Studii şi articole de istoria românilor şi a relaţiilor internaţionale oferite prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, în colaborare cu Lucian Leuştean şi Dan Mâţă, Editura Universităţii “Alexadru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 231-245.

d. Studii sub tipar:

1. Nicolae Docan, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, nr. 1-4, 1999.

2. Colecţia de spiţe genealogice de la Arhivele Naţionale Iaşi, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, 1-2, 1999

Granturi:

1. Director al Grantului CNCSIS, nr. 1197, cu tema Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în sec. XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), obţinut în 2006, pentru perioada 2006-2008, la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

Comunicări:

la manifestări naţionale:

1. Biserică veche din Bucureşti şi neamul doamnei Anca, comunicare la şedinţa din februarie 2007 a Comisiei de Genealogie, Herladică şi Sigilografie a Academiei Române.

2. Un document necunoscut de la Ştefan cel Mare, comunicare la colocviul Ştefan cel Mare. Izvoare şi interpretări, 15 martie 2007, organizat de Programul de Cercetări privind Ideologia Medievală a Puterii şi Centrul „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna.

3. Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj), comunicare la sesiunea din iunie 2007 a Comisiei de Genealogie, Herladică şi Sigilografie a Academiei Române.

4. Neamul mitropolitului Luca şi Manăstirea Izvorani, comunicare la şedinţa din octombrie 2007 a Comisiei de Genealogie, Herladică şi Sigilografie a Academiei Române.

5. Din nou despre relaţiile româno-ruse la mijlocul secolului al XVII-lea. Note pe marginea unei lucrări recente, la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, octombrie 2007

la manifestări internaţionale: –

1. Noi documente de la Ştefan cel Mare şi informaţii despre boierii vremii sale, comunicare la Simpozionul internaţional „Ştefan cel Mare – 550”, Mănăstirea Putna, septembrie 2007.

2. Date noi despre legăturile Ţărilor Române cu Mănăstirea Xenofon de la Muntele Athos, comunicare la Colocviul internaţional Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa medievală şi modernă, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, noiembrie 2007

Deplasări peste hotare–

Distincţii:

1. Membru al ARACIS, din noiembrie 2006.

Academia Română                                       Bucureşti, 26 martie 2008

 
Preşedinte

Domnului Acad. Alexandru Zub

Directorul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi

Mult stimate domnule coleg,

Biroul Prezidiului Academiei Române, analizând situaţia care persistă într-unul din cele mai importante institute ale Academiei şi dorinţa imperativă de a se ajunge la o soluţie internă, vă solicităm următoarele:

  1. Vă rugăm să convocaţi, în termen de o săptămână (preferabil până la data de 1 aprilie 2008), şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului în componenţa aprobată de Prezidiu, adică membrii aleşi în martie 2007 plus membrii numiţi de Secţia de Istorie a Academiei;
  2. Având în vedere că în urma suplimentării numărului de posturi, institutul are dreptul la un post de director adjunct cu data de 1 aprilie 2008, vă rugăm să scoateţi la concurs de urgenţă postul amintit, în vederea ocupării;
  3. Vă rugăm să întreprindeţi de îndată măsurile necesare pentru aplicarea deciziei de transformare a posturilor de asistent de cercetare în posturi de cercetător ştiinţific, precum şi a posturilor de cercetător ştiinţific în posturi de cercetător principal III, ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT OCUPATE DE PERSONAL ŞTIINŢIFIC CARE  A OBŢINUT TITLUL DE DOCTOR.

Biroul Prezidiului consideră că actuala situaţie nu mai poate continua. Facem apel la înţelepciunea Dumneavoastră pentru a asigura ieşirea din situaţia conflictuală actuală. În cazul prelungirii nejustificate a intrării în legalitate a Institutului prin reluarea activităţii Consiliului Ştiinţific, n-ar mai rămâne ca soluţie decât temporara Dumneavoastră retragere (suspendare) de la conducerea sa, până la găsirea unei modalităţi de coabitare înăuntrul Institutului.

 
Cu stimă,

Biroul Prezidiului

Preşedinte, acad. Ionel Haiduc (semnătura)

Vicepreşedinte, acad. Dan Berindei (semnătura)

Vicepreşedinte, acad. Florin Filip (semnătura)

Vicepreşedinte, acad. Marius Iosifescu (semnătura)

Vicepreşedinte, Marius Sala (semnătura)

Secretar General, acad. Păun Ion Otiman (semnătura)

 

 

Către

Prezidiul Academiei Române

Filiala Iaşi a Academiei Române

Membrii Academiei Române

Corpul academic din România

 

 

 

 

Iaşi, 17.03.2008

 

 

 

Excelenţe,

 

 

 

Acum câteva zile s-a împlinit un an de când am adresat conducerii Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi un memoriu în care semnalam existenţa mai multor deficienţe grave în activitatea corpului nostru de cercetători. Printre altele, în memoriul din 13.03.2007, solicitam organizarea unor alegeri pentru Consiliul Ştiinţific, în condiţiile în care mandatul acestuia expirase de peste un an, elaborarea unei strategii ştiinţifice pe termen lung, acreditarea revistelor noastre în sistemul CNCSIS şi întreprinderea demersurilor necesare pentru omologarea a cel puţin uneia dintre acestea în sistemul ISI, instituirea unui mecanism pentru o mai bună promovare a publicaţiilor Institutului, reaşezarea colectivelor de cercetare şi organizarea unor alegeri pentru conducerea acestora, clarificarea situaţiei salariilor şi a gradaţiilor de merit, deblocarea promovărilor şi examinarea situaţiei persoanelor pensionabile şi a celor cu jumătate de normă. Aflate în aria de competenţă a directorului Institutului, aceste solicitări nu au fost luate în considerare, iar situaţia de la Institutul „A. D. Xenopol” s-a agravat continuu.

Noi am sperat foarte mult în puterea de implicare şi de convingere a conducerii Academiei Române, în speţă în activitatea Comisiei speciale instituite prin decizia nr. 931 din 20.12.2007. Cum bine se ştie, recomandările acestei comisii, elaborate în urma unei Adunări Generale a membrilor Institutului din 21.01.2008 şi a discuţiilor cu conducerea Filialei Iaşi a Academiei au stat la baza unei decizii a Preşedintelui şi a Prezidiului Academiei Române din 1.02.2008 şi 15.02.2008, prin care erau recunoscute alegerile din 27.03.2007 pentru Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” şi se cerea intrarea imediată în activitate a acestuia. Pornind de la recomandările conducerii Academiei Române, am încercat să iniţiem un dialog sincer cu domnul director Alexandru Zub, asigurându-l de deschiderea noastră pentru soluţii negociate, convenabile tuturor părţilor. Din păcate, la solicitările noastre, domnul director Alexandru Zub a răspuns prin noi acţiuni menite să facă imposibilă orice încercare de aplanare a conflictului. Astfel, pe data de 27.02.2008, Secţia de ştiinţe istorice şi arheologie, al cărei preşedinte este chiar domnul acad. Alexandru Zub, a stabilit, printr-o dispoziţie nesemnată şi fără număr de înregistrare, să includă în componenţa Consiliului Ştiinţific al Institutului alte patru persoane, dintre care una este din afara Iaşului, iar altele două de la alte secţii ale Academiei. Prin această decizie, care contravine art. 15 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a institutelor din subordinea Academiei Române (acesta prevede doar posibilitatea prezenţei în consiliul ştiinţific al unui institut a cel mult doi membri externi) şi constituie un act fără precedent în istoria recentă a Academiei Române, este practic anulat principiul autonomiei de care se bucură prin Statut institutele de cercetare.

Printre ultimele acţiuni ale domnului director şi ale unor membri în vechiul Consiliu Ştiinţific se numără şi trimiterea unei scrisori pe adresa conducerii Academiei Române, în care se încearcă o denaturare gravă a activităţii Comisiei speciale a Academiei Române, a rezultatelor Adunărilor Generale ale membrilor Institutului din 27.03.2007 şi 21.01.2008. Având în vedere faptul că autorii respectivei scrisori au trecut printre semnatari şi colegi care contestă faptul de a o fi semnat, solicităm conducerii Academiei Române să verifice printr-o anchetă internă acest fapt.  

Alături de demersurile pe care le-am întreprins în ultimele luni pe lângă conducerea Academiei Române, am căutat mereu şi o implicare a Filialei Iaşi în căutarea de soluţii pentru situaţia gravă de la Institutul nostru. Am fost asiguraţi, de fiecare dată, că o decizie care priveşte comunitatea noastră academică nu va fi luată înainte de întrunirea Consiliului Ştiinţific al Institutului. Pe 17 martie am fost însă informaţi că, în pofida prevederilor legale şi, nu mai puţin important, a promisiunilor care ne-au fost făcute, Biroul Filialei Iaşi a Academiei Române a decis, pe data de 14.03.2008, deşi nu are căderea legală de a numi membrii conducerii unui institut din subordinea sa, să instituie funcţia de director adjunct, care nu există în schema de funcţionare a Institutului nostru. În respectiva funcţie a fost numit, ca interimar, pe domnul dr. Dumitru Vitcu. În legătură cu această decizie, dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că domnul dr. D. Vitcu este de mai mulţi ani pensionabil, că are norma de bază la Universitatea din Suceava şi că situaţia legală a domniei sale la Institutul nostru urma să fie clarificată abia după întrunirea Consiliului Ştiinţific ales pe data de 27.03.2007. De asemenea, având în vedere afirmaţiile ofensatoare şi denigratoare la adresa colegilor, inclusiv în presă, precum şi invocarea unor măsuri punitive radicale la adresa contestatarilor, suntem îndreptăţiţi să ne îndoim de faptul că numirea domnului dr. D. Vitcu în funcţia de director adjunct interimar va conduce la aplanarea conflictului. Mai amintim că Dl. Vitcu a fost înainte de 1989 secretarul de partid al Institutului vreme de cinci mandate şi apare menţionat ca persoană de sprijin a Securităţii pe lista găsită la revoluţie în biroul fostului prim-secretar PCR Iaşi Maria Ghiţulică.

În ultimul timp se discută intens despre reformarea mediului academic românesc, invocându-se, în acest context, şi nevoia unei implicări mai puternice a tinerei generaţii de cercetători în efortul de schimbare. De foarte multe ori, sunt aduse ca exemplu în acest sens statele occidentale avansate, unde deplasarea unei părţi a responsabilităţilor ştiinţifice şi administrative către tineri a adus deja rezultate remarcabile. Chiar dacă ne este tot mai greu,  continuăm încă să credem că epoca reformelor în ştiinţă a cuprins şi ţara noastă, nu doar la nivel discursiv, ci şi în practică.      

 

Cu deosebită consideraţie,

Dr. Liviu Brătescu

Drd.Adrian Cioflâncă

Drd. Cătălina Chelcu

Drd. Marius Chelcu

Drd. Mihai Chiper

Dr. Dorin Dobrincu

Drd. Alexandru Istrate

Dr. Andi Mihalache

Dr. Cătălina Mihalache

Dr. Paul Nistor

Dr. Flavius Solomon

Dr.Leonidas Rados

Dr. Petronel Zahariuc

 

 

 

Academia Română – Filiala Iaşi

Bd. Carol I Nr. 8

Decizia nr. 53/ 14.03.2008

Preşedintele Filialei din Iaşi a Academiei Române

Având in vedere:

Hotărârea Biroului Filialei din data de 14.03.2008

Prevederile art. 40 din Statutul Academiei Române

Prevederile art. 21 al 6 din Statutul Academiei Române

emite următoarea

Decizie


Art. 1. Începând cu data de 15 martie 2008 se numeşte dl. Dumitru Vitcu, CS I în postul de director adjunct interimar, fără salarizare, la Institutul de Istorie, până la ocuparea postului prin concurs.


Art. 2. Dl. Dumitru Vitcu va îndeplini şi atribuţiile directorului în absenţa acestuia din institut.


Art. 3. Compartimentul Plan – personal – salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei din Iaşi a Academiei Române şi conducerea institutului vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Data: 14 martie 2008


Preşedinte

Acad. Viorel Barbu

Oficiul Juridic

Jr. Anica Chelsău

 

 
Către

Prezidiul Academiei Române

Filiala Iaşi a Academiei Române

Membrii Academiei Române

Corpul academic din România

 

 

Iaşi, 29.02.2008

 

Excelenţe,

 

Mediul academic este deja la curent cu blocajul administrativ de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi. Prin decizia nr. 931 din 20.12.2007, Prezidiul Academiei Române a decis să constituie o comisie specială, mandatată cu analizarea situaţiei la faţa locului şi cu înaintarea de propuneri pentru deblocarea activităţii Consiliului Ştiinţific. Din comisia respectivă au făcut parte domnul acad. Florin Gheorghe Filip, vicepreşedinte al Academiei Române, domnul prof. dr. Victor Spinei, m. c. al Academiei Române, membru al  Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie şi domnul prof. dr. Ioan Aurel Pop, m. c. al Academiei Române, membru al  Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie.

În conformitate cu mandatul încredinţat de către Prezidiul Academiei Române, comisia amintită a organizat pe data de 21.01.2008 o Adunare Generală a membrilor Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de alegerile din 27.03.2007, situaţia colectivelor de cercetare şi politica de personal. În timpul discuţiilor, moderate de către domnul acad. Florin Gheorghe Filip, cu excepţia domnului director, nici unul dintre membrii Institutului nu a ridicat obiecţii legate de alegerile pentru Consiliul Ştiinţific din 27.03.2007, susţinându-se, în schimb, nevoia deblocării neîntârziate a activităţii acestuia. O altă concluzie a Adunării a fost necesitatea reorganizării departamentelor, potrivit schimbărilor din ultimii ani, şi anunţarea în cel mai scurt timp posibil a concursurilor de promovare pentru cercetătorii care îndeplinesc condiţiile în acest sens.

Ţinând cont de raportul Comisiei, întocmit atât pe baza rezultatelor Adunării Generale, cât şi a unor discuţii cu directorul Institutului şi conducerea Filialei Iaşi a Academiei Române, Preşedintele Academiei Române, prin decizia nr. 14 din 1.02.2008, a dispus ca Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie să desemneze, într-un termen de două săptămâni, pe membrii de drept ai Consiliului Ştiinţific ai Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, care, alături de cei cinci membri aleşi de Adunarea Generală din 27.03.2007, să constituie Consiliul Ştiinţific al Institutului. Această decizie a fost confirmată de către Prezidiul Academiei Române pe data de 15.02.2008. Având în vedere deciziile forurilor superioare ale Academiei Române, ne-am adresat domnului acad. Alexandru Zub cu rugămintea de a întruni Consiliul Ştiinţific al Institutului, în condiţiile şi cu scopul stabilite de către Preşedintele Academiei Române: 1.evaluarea individuală a cercetătorilor; 2. analizarea situaţiei colectivelor de cercetare şi eventuala lor reorganizare; 3. organizarea concursurilor de promovare; 4. clarificarea situaţiei persoanelor pensionabile, a celor cu ½ de normă, în funcţie de vârstă şi priorităţile Institutului. Solicitarea noastră a fost însă respinsă şi de această dată, pe motiv că decizia Academiei nu ar avea un caracter imperativ.

Având în vedere situaţia gravă în care se află Institutul şi fiind conştienţi de faptul că o deblocare a situaţiei nu este în acest moment posibilă fără aplicarea ultimelor decizii ale Academiei Române, în baza Statutului şi a articolelor 15, 16, 17, 18 şi 19 ale Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a institutelor Filialei Iaşi a Academiei Române, patru dintre cei cinci membri ai Consiliului au decis pe data de 26.02.2008 să convoace o primă şedinţă a Consiliului, cu următoare ordine de zi: 1. evaluarea activităţii membrilor Institutului în anul 2007; 2. analizarea situaţiei colectivelor de cercetare; 3. stabilirea planului de activităţi pentru anul 2008; 4. situaţia persoanelor pensionabile, a celor cu ½ de normă şi organizarea concursurilor de promovare. Despre acest lucru a fost informat în aceeaşi zi şi domnul director Alexandru Zub, care a refuzat să dea curs solicitării noastre şi a interzis secretarei Institutului să înregistreze scrisoarea de convocare a Consiliului. În aceste condiţii, pe data de 29.02.2008, în sala bibliotecii Institutului, a avut loc o şedinţă a membrilor aleşi în Consiliul Ştiinţific, la care au participat dr. Dorin Dobrincu, dr. Andi Mihalache, dr. Flavius Solomon şi dr. Petronel Zahariuc. În lipsa raportului de activitate pe anul 2007 şi a fişelor individuale ale cercetătorilor, la această şedinţă au fost abordate doar chestiuni care ţin de organizarea colectivelor, stabilirea unor activităţi pentru anul în curs şi problema promovării tinerilor cercetători.

 La punctul al doilea de pe ordinea de zi anunţată, s-a constatat necesitatea reorganizării colectivelor, în conformitate cu schimbările din ultimii ani, cu planul de activitate a Institutului şi cu pregătirea şi specializarea cercetătorilor. Pentru început, a fost propusă transformarea vechiului colectiv de istorie medie într-un departament de editare a izvoarelor şi istorie socială, a colectivului de istoria relaţiilor internaţionale într-un departament de istoria relaţiilor internaţionale şi a Europei de Est, iar a colectivului de istorie contemporană într-un departament de istorie recentă şi istorie a regimurilor totalitare. De asemenea, în lipsa unei situaţii clare la nivelul reprezentării departamentelor, s-a invocat necesitatea organizării unor concursuri pentru conducerea acestora.

La punctul al treilea, membrii aleşi în Consiliul Ştiinţific au luat act de înscrierea în concurs, pentru finanţare din partea ANCS, a şapte proiecte de cercetare, avându-i ca directori pe domnii dr. Petronel Zahariuc, dr. Flavius Solomon, dr. Andi Mihalache, dr. Silviu Văcaru, Alexandru Istrate şi Mihai Chiper. Pentru anul 2008 s-au propus patru simpozioane cu participare naţională şi internaţională, finanţate tot din fondurile ANCS. La acelaşi punct, s-a discutat şi situaţia „Anuarului” Institutului, stabilindu-se măsuri pentru creşterea calităţii ştiinţifice a acestuia.

La ultimul punct s-a discutat chestiunea promovărilor, membrii aleşi în Consiliul Ştiinţific menţionând faptul că situaţia gravă în care se află Institutul nostru îşi are în mare parte rădăcinile în lipsa unei politici de promovări transparente şi în practica unor avansări problematice din ultimii ani. Pe baza unor fişe individuale prezentate de tinerii cercetători, a putut fi constatat faptul că majoritatea absolută a acestora au fost promovaţi pentru ultima oară în anii 2001-2003, chiar dacă activitatea ştiinţifică, ilustrată cât se poate de clar de documentele pe care vi le punem la dispoziţie în anexe, îi îndreptăţeşte pe cei mai mulţi să ocupe poziţii superioare cu cel puţin o treaptă. Având în vedere aceste lucruri, la fel ca şi faptul că în prezent există două posturi vacante, membrii aleşi în Consiliul Ştiinţific au decis să solicite Academiei Române să organizeze concursuri de promovare pentru cercetătorii care îndeplinesc condiţiile necesare. În acest context, a fost discutată şi situaţia cercetătorilor pensionabili, subliniindu-se faptul că păstrarea acestora la Institut nu trebuie să constituie o piedică administrativă formală pentru ascensiunea firească a colegilor mai tineri. Din aceste considerente, membrii aleşi în Consiliul Ştiinţific au decis să propună Academiei Române  să acorde ½ normă pentru anul 2008 domnilor dr. Veniamin Ciobanu (anul naşterii 1938), dr. Dumitru Ivănescu (anul naşterii 1939) şi dr. Dumitru Vitcu (anul naşterii 1940, cu norma de bază la Universitatea din Suceava). De asemenea, ţinând cont de proiectele fundamentale ale Institutului nostru, s-a propus continuarea angajamentelor, cu ½ normă, a domnilor dr. Petronel Zahariuc (şef al catedrei de istorie medie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, coordonator al colecţiei de surse Documenta Romaniae Historica, A. Moldova) şi dr. Dorin Dobrincu (director general al Arhivelor Naţionale ale României). Legat de politica de personal, membrii aleşi în Consiliul Ştiinţific consideră oportună prelungirea contractului de muncă pentru anul 2008 a bibliotecarei Institutului şi promovarea pe trepte superioare a persoanelor care îndeplinesc condiţiile necesare din aparatul administrativ şi tehnic.   

 

 
Cu deosebită consideraţie,

dr. Dorin Dobrincu

dr. Andi Mihalache

dr. Flavius Solomon

dr. Petronel Zahariuc

(membri aleşi în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

 

 

Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie

Bucureşti, 27 februarie 2008

(fără nr. de înregistrare)

Către Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi


Ca urmare a hotărârii Prezidiului Academiei Române din 15 februarie a. c. şi a deciziei preşedintelui Academiei Române nr. 14/1 februarie a. c., Secţia noastră a hotărât desemnarea, ca membri de drept în Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, a următorilor membri ai Academiei Române:


Prof. univ. dr. Teodor Dima, membru corespondent

Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru corespondent

Prof. univ. dr. Victor Spinei, membru corespondent

Prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu, membru corespondent

Acad. Alexandru Zub

În numele Biroului Secţiei


Prof. univ. dr. Alexandru Vulpe, membru corespondent

(fără semnătură)


Domnule Director,

În conformitate cu decizia nr. 14 din 1.02.2008 a Preşedintelui Academiei Române, a deciziei Prezidiului Academiei Române din 15.02.2008, având în vedere Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, ţinând cont de prevederile Statutului Academiei Române şi în baza articolelor 15, 16, 17, 18 şi 19 ale Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a institutelor Filialei Iaşi a Academiei Române, vă informăm că am decis convocarea şedinţei Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi pe data de 29.02.2008, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. evaluarea activităţii membrilor Institutului în anul 2007;

2. analizarea situaţiei colectivelor de cercetare;

3. stabilirea planului de activităţi pentru anul 2008;

4. situaţia persoanelor pensionabile, a celor cu ½ de normă şi organizarea concursurilor de promovare.

În consecinţă, potrivit normelor legale în vigoare, vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie dosarele de personal ale membrilor Institutului şi raportul de activitate a Institutului pentru anul 2007.

Iaşi, 26.02.2008

dr. Dorin Dobrincu

(membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

dr. Andi Mihalache

(membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

dr. Flavius Solomon

(membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

dr. Petronel Zahariuc

(membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”)

Domnului Director al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi